Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth Costau Byw - gofal plant

Mae yna gynlluniau a ariennir gan y llywodraeth i helpu gyda gofal plant neu efallai fod elfen yn eich budd-dal nad ydych yn ymwybodol ohoni.

Costau gofal plant mewn hawliadau budd-dal

Mae gan rai budd-daliadau elfen ynddynt sy'n caniatáu costau gofal plant y gallech fod â hawl iddynt.

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor. Bydd hefyd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r 13 wythnos o wyliau ysgol.

Cyflwyno cais am le meithrin

Mae pob ysgol gynradd yn Abertawe'n darparu addysg feithrin ran-amser.

Gofal plant yn Abertawe

Gwybodaeth ar sut i ddewis gofal plant, beth i'w ystyried â'r gwahanol fathau o ofal plant ar gael, ynghyd a rhestr o ddarparwyr gofal plant.

Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg yw rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n cael ei chynnig i deuluoedd â phlant dan 4 oed.
Close Dewis iaith