Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Gofal Plant yn Abertawe

Gwybodaeth ar sut i ddewis gofal plant, beth i'w ystyried â'r gwahanol fathau o ofal plant ar gael, ynghyd a rhestr o ddarparwyr gofal plant.

Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i Weithwyr Hanfodol (pre-school children)

Cymorth gofal plant i blant cyn oed ysgol rhieni/gofalwyr sy'n weithwyr hanfodol yn yr ymateb i Covid-19 yn unig.

Covid-19: Rhestr o ddarpariaeth meithrin sydd ar agor drwy'r dydd

Rhestr o ddarpariaeth meithrin sy'n dal i weithredu yn Abertawe.

Covid-19: Gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol diamddiffyn

Cymorth gofal plant i blant cyn oed ysgol a aseswyd yn blant diamddiffyn gan Gyngor Abertawe.

Cyfeiriadur gofal plant

Bydd y cyfeiriadur yn rhoi rhestr o ddarparwyr gofal plant i chi. Yn seiliedig ar eich chwiliad, bydd gennych yr opsiwn i chwilio am wybodaeth sy'n fwy penodol a manwl.

Ydych chi'n cael trafferth i ddod o hyd i ofal plant

Rhowch wybod i ni os nad ydych wedi llwyddo i ddod o hyd i'r gofal plant y mae ei angen arnoch.

Arolwg Gofal Plant

Hoffwn glywed eich barn ar ofal plant yn Abertawe, yn nhermau yr hyn yr ydych chi'n cael mynediad ato ar hyn o bryd, a'r ddarpariaeth ychwanegol yr hoffech ei chael.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM