Chwilio'r wefan
English
Star

Cynllun sgôr hylendid bwyd

Gellir cael gwybodaeth am safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau cludfwyd, gwestai a lleoedd eraill lle rydych yn hoffi bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r wefan Sgorio Hylendid BwydYn agor mewn ffenest newydd yn rhestru'r holl fusnesau bwyd sydd wedi cael eu harchwilio dan y cynllun.

Mae'r cynllun yn rhoi gwybodaeth i chi am safonau hylendid mewn adeiladau bwyd pan gânt eu harchwilio gan un o'n swyddogion diogelwch bwyd i wirio eu bod yn bodloni gofynion cyfreithiol hylendid bwyd. Mae'r sgôr hylendid a roddir yn adlewyrchu'r hyn a ddaw'r swyddog o hyd iddo ar y pryd.

Nid yw'n hawdd beirniadu safonau hylendid yn ôl golwg yn unig felly mae'r sgôr yn rhoi syniad i chi o'r hyn sy'n digwydd yn y gegin, neu y tu ôl i ddrysau caeedig. 

Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd
Sticer sgorau hylendid bwyd
Mae pob busnes bwyd yn cael sticer gyda'i sgôr ac mae ganddo ddyletswydd gyfreithiol i'w arddangos mewn man amlwg (megis y drws ffrynt neu ffenestr) ac ym mhob mynedfa i gwsmeriaid a darparu gwybodaeth am ei sgôr os gofynnir iddo. 

Mae'r graddau'n amyrwio rhwng 5 (da iawn) i 0 (angen atgyweiriadau brys).

Gweithredir y cynllun yng Nghymru yn unol â'r Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru), ond mae'r Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd ar waith yn Lloegr a Gogledd Iwerddon hefyd, a chânt eu sgorio yn ôl yr un wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM