Toglo gwelededd dewislen symudol

Busnesau bwyd

Gwybodaeth a chyngor i breswylwyr a busnesau sy'n ymdrin â bwyd.

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw weithrediadau bwyd.

Gwybodaeth am sgorau hylendid bwyd

Canfod rhagor am y cynllun yn ogystal â gwybodaeth ar gyfer busnesau bwyd am apeliadau ac ailarchwiliadau.

Cyngor i fusnesau bwyd newydd yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig gwasanaeth cyngor i fusnesau bwyd newydd sy'n agor yn Abertawe. Mae'r gwasanaeth yn caniatáu busnesau i fynegi pryderon i swyddogion arbenigol yn y tîm Diogelwch Bwyd a derbyn cyngor penodol am arfer gorau.

Cyngor busnes bwyd sylfaenol

Cyngor i fusnesau bwyd presennol a rhai newydd.

Cymeradwyo busnes bwyd

Mae'n bosib y bydd angen cymeradwyo busnesau bwyd (yn enwedig y rhai sy'n cyflenwi bwyd o darddiad anifeiliaid i fusnesau bwyd eraill) cyn dechrau unrhyw weithrediadau bwyd.

Bwyd mwy diogel, busnes gwell - copïau caled bellach ar gael

Pecyn rheoli diogelwch bwyd yw 'Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell' sydd ar gael i fwytai, caffis, siopau cludfwyd a busnesau arlwyo bach eraill fel y gallant gydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd.

Gwenwyn bwyd

Cawn ein hysbysu am achosion o wenwyn bwyd a rhai clefydau eraill a gludir mewn bwyd. Cynhelir archwiliadau i achosion unigol a hefyd pan fydd achosion lluosog o wenwyn bwyd yn cychwyn.

Cysylltwch Ddiogelwch bwyd

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwn e-bostio ni.

Cwynion bwyd

Oes gennych chi gŵyn am fwyd rydych wedi'i brynu nad yw'n bodloni safonau cyfreithiol?

Diogelwch bwyd yn y cartref

Gallwch ganfod sut i storio a pharatoi bwyd yn ddiogel gartref, os ydych yn y gegin neu os ydych yn cael picnic neu farbeciw yn yr awyr agored. Mae gan wefan y GIG gyngor ac arweiniad.

Hysbysiadau bwyd a galw cynnyrch yn ôl

Yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnyrch, rhybuddion am beryglon bwyd a chynnyrch sy'n cael ei alw'n ôl.

Cŵn mewn safleoedd bwyd

Mater i'r busnes bwyd unigol benderfynu arno yw a ddylid caniatáu ci anwes i gael mynediad i ardaloedd cyhoeddus y busnes hwnnw neu beidio.

Archwiliad i amheuaeth o wenwyn bwyd

Mae gwenwyn bwyd yn salwch a achosir gan fwyta bwyd halogedig. Nid yw fel arfer yn ddifrifol, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella ymhen rhai diwrnodau heb driniaeth.

Pavement café licence

A pavement café licence enables businesses to provide designated seating only areas outside for their customers to eat and drink.
Close Dewis iaith