Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Manylion am ein cyrsiau ar gael i gofrestru ar-lein.

Canllawiau i ddyswyr sy'n mynychu dosbarthiadau wyneb-i-wyneb

RHAID I CHI BEIDIO â mynychu'r dosbarth os oes gennych chi:

  • Wedi'i brofi'n bositif am Cofid o fewn 7 diwrnod i'ch dosbarth;
  • Ar hyn o bryd rydych chi'n aros am ganlyniadau prawf Cofid;
  • Mae gennych beswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl;
  • Rydych chi'n byw neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am Cofid neu sydd wedi cael symptomau Cofid yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. (Sylwch: os ydych chi wedi derbyn dau frechiad, nid yw hyn yn berthnasol).

Pan yn mynychu gwersi:

  • RHAID defnyddio glanweithydd dwylo wrth fynd i mewn i'r lleoliad;
  • RHAID gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag na fyddwch yn eistedd yn y lle a ddyrannwyd ac wrth fynd i mewn i'r lleoliad a'i adael (oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwneud hynny);
  • RHAID glanhau neu olchwch eich dwylo yn rheolaidd;
  • RHAIS cadw pellter 2 fetr oddi wrth ddysgwyr eraill a'r tiwtor bob adeg.

 

Celf a Chrefft

Bydd cofrestriadau'r Gwanwyn yn agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

TG a Llythrennedd Digidol

Bydd Cofrestriadau'r Hydref yn agor ddechrau Medi 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau

Bydd cofrestriadau'r Gwanwynyn ar agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Iechyd a Lles

Bydd Cofrestriadau'r Gwanwyn yn agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Crefft Nodwydd a Creu Dillad

Bydd Cofrestriadau'r Gwanwyn yn agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Cerddoriaeth a Ieithoedd

Bydd Cofrestriadau'r Gwanwyn yn agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth

Bydd cofrestriadau'r Gwanwyn ar agor canol mis Rhagfyr 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Coginio a Diogelwch Bwyd

Bydd Cofrestriadau'r Hydref yn agor ddechrau Medi 2021, er mwyn sicrhau y bydd ein dysgu wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.