Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Rhifau cyswllt y cyngor mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Priffyrdd

Problemau priffordd a goleuadau traffig: 01792 841657

Tai

Atgyweiriadau brys gyda'r hwyr ac ar benwythnosau: 01792 521500 

Atgyweiriadau brys yn ystod oriau swyddfa: 01792 635100 (8.00am - 5.00pm, Dydd Llun - Dydd Iau. 8.00am - 4.30pm Dydd Gwener)

Argyfyngau digartrefedd gyda'r hwyr ac ar benwythnosau: 01792 636000

Argyfyngau digartrefedd yn ystod oriau swyddfa: 01792 533100 (8.30am - 5.00pm, Dydd Llun - Dydd Iau, 8.30am - 4.30pm Dydd Gwener)

Uned Cefnogi Cymdogaethau (adrodd am ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ystadau cyngor, 24 awr): 01792 648507

Llygredd

Problemau llygredd nosweithiau a'r penwythnos : 01792 636595

Gwasanaethau cymdeithasol

Y tîm dyletswydd brys: 01792 775501 

Un pwynt cyswllt (UPC): 01792 635700

 

Cysylltiadau brys eraill

Gwasanaethau brys

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 ar gyfer yr heddlu, y gwasanaeth tân, ambiwlans neu'r bad achub.

Yr heddlu

 • Mewn argyfwng: 999
 • Rhif cyswllt os nad oes argyfwng: 101
 • Heddlu De Cymru, Pencadlys Ardal Abertawe, Gorsaf Heddlu Ganolog Newydd Abertawe, Grove Place, Abertawe SA1 5EA
 • Heddlu De Cymru (Yn agor ffenestr newydd)

Tân

Ambiwlans

 • Mewn argyfwng: 999
 • Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin: 01792 562900
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin, Tŷ Maes y Gruffudd, Ysbyty Cefn Coed, Y Cocyd, Abertawe SA2 0GP
 • GIG Cymru (Yn agor ffenestr newydd)

Gwylwyr y glannau

 

Cwmnïau cyfleustodau

Nwy

 • Gwasanaeth Brys Gollyngiadau Nwy: 0800 111 999

Trydan

Dŵr

 

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y Samariaid

 • Cenedlaethol: 08457 90 90 90
 • Lleol: 01792 655999
 • 17 Heol St John, Trefansel, Abertawe SA5 8PR
 • Samaritans yng Nghymru

Childline

RSPCA

 • 0300 1234 999