Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Chwefror

Caswell roundhouse in the snow

Diwrnod Tasgau Cadwraeth

Cwrdd: CANOLFAN CEFN GWLAD COED YR ESGOB, CASWELL BAY ROAD, LLANDEILO FERWALLT, NEWTON, ABERTAWE, SA3 3BN

7 CHWEFROR 2024 10:00 - 14:00

Ymunwch â ni yng Ngwarchodfa Natur Leol hardd Coed yr Esgob i helpu gydag ambell dasg rheoli cynefin.

Byddwn yn cael gwared ar rywogaethau a thir prysg nad ydynt yn frodorol, er mwyn caniatáu i rywogaethau eraill ffynnu, ac yn ymgymeryd brysgoedio.

  • Darperir te a bisgedi!
  • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd a'r tir a rhai nad oes ots gennych eu bod eu mynd yn frwnt!
  • Darperir yr holl gyfarpar
  • Nid yw'r gweithgarwch hwn yn addas i blant

Rhowch wybod i ni os ydych yn dod: https://rb.gy/zvzoba

 

Dewch i blannu coeden

Cwrdd: Y TU ALLAN I'R BWTHYN SWISDIROL, PARC SINGLETON, SGETI, ABERTAWE, SA2 9DU

8 CHWEFROR 11:00 -15:00

  • Sylwer y byddwn yn plannu 3 choeden fawr, felly gall fod angen llawer o ymdrech gorfforol ar gyfer y dasg hon. Gofynnwn i chi ystyried eich lefel ffitrwydd a'ch iechyd cyn cymryd rhan 
  • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd a natur y tir
  • Os bydd y tywydd yn caniatáu  
  • Darperir yr holl gyfarpar 
  • Ddim yn addas ar gyfer plant
  • Darperir te a bisgedi! 

Rhaid cadw lle: https://rb.gy/3auo8n


Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith