Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Hydref

Red leaved tree in autumn

Dydd Sul 1 Hydref - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am - 1.00pm, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn gwirfoddolwyr reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Ewch i'r dudalen Facebook i weld gweithgareddau ychwanegol neu newidiadau i drefniadau: https://www.facebook.com/groups/213944969114313/

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mawrth 3 Hydref (a phob dydd Mawrth) - Diwrnod Gwaith Chwarel Rosehill

10.00am - 12 ganol dydd, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn waith reolaidd i helpu i gynnal yr ardal bywyd gwyllt a'r man hamdden hyn ger canol Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mercher 4 Hydref - Glanhau Traeth Twyni Crymlyn

1.00pm, y llwybr estyllod y tu ôl i'r Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian SA1 8EN

Ymunwch â'r sesiwn glanhau traeth misol hwn i gael ychydig o awyr iach, ymarfer corff ysgafn a helpu i gadw Twyni Crymlyn yn arbennig. Darperir yr holl offer ac os na allwch gyrraedd erbyn yr amser cychwyn, bydd bagiau, menig a chasglwyr yn cael eu gadael ar y llwybr estyllod fel y gallwch ymuno unrhyw bryd tan 3.00pm - rhowch gymaint neu gyn lleied o amser ag y gallwch chi. Yn agored i fyfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Gallwch gadw lle trwy Eventbrite - www.eventbrite.co.uk/e/bay-beach-clean-tickets-459921957957.

Cyswllt: Ben Sampson, wildlife@swansea.ac.uk

 

Dydd Sadwrn 14 Hydref - Archwilio Sarn Pen Pyrod a Gwylio Morloi Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr 

11.00am - 2.00pm, maes parcio'r YG, Rhosili, Gŵyr SA3 1PR

Ymunwch â Chyfeillion Ieuenctid Gŵyr a Gareth Richards o grŵp morloi Gŵyr am daith gerdded i lawr at y sarn i archwilio pyllau glan môr a gwylio morloi. Gwisgwch esgidiau addas gyda gafael cryf nad oes ots os ydynt yn gwlychu. Mae croeso i chi ddod ag ysbienddrychau. Addas i deuluoedd.

Tocynnau am ddim, ar gael ar Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/gower-society-youth-activity-seal-watch-tickets-522548044267?aff=ebdsoporgprofile

Cyswllt: Dawn Thomas 01792 392919 neu dawn.thomas@reynoldston.com

 

Dydd Sadwrn 21 Hydref - Kites + Dippers: Helfa Ffyngau

10.00am - 12 ganol dydd, maes parcio Gwarchodfa Cwm Clydach, Heol Lone, Clydach, Abertawe SA6 5SU

Ymunwch â Kites + Dippers i chwilio am ffyngau rhyfeddol a dysgwch am ffrwythau'r hydref. Ar gyfer pobl 8-18 oed sy'n hoffi bywyd gwyllt.

Cyswllt: Ben Bonham, Kites and Dippers Cwm Clydach, BSBonham@outlook.com / 07498 577495

 

Dydd Sadwrn 21 Hydref - Diwrnod Afalau ar y Fferm

11.00am - 2.00pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforest-fach SA5 4BA

Ewch i Fferm Gymunedol Abertawe am Ddiwrnod Afalau llawn hwyl, i ddysgu am ac archwilio ein perllan afalau treftadaeth hardd, a gweithgareddau gan gynnwys creu sudd, helfa drysor, pobi, celf a chrefft a gemau di-ri. Nid oes angen cadw lle. Dewch â photel ac unrhyw afalau addas sydd gennych ar gyfer sudd. Croesewir rhoddion.

Cyswllt: Katharine Aylett, 01792 578384

 

Dydd Sadwrn 21 Hydref - Taith Gerdded y Gwlyptir gyda Warden

11.30am - 1.00pm, Canolfan y Gwlyptir Llanelli, Penclacwydd, Llanelli, SA14 9SH

Nid oes angen cadw lle. Wedi'i gynnwys yn y tâl mynediad (am ddim i aelodau). Dewch i gwrdd â'r tywyswyr arbenigol cyfeillgar wrth y ddesg wybodaeth a byddant yn eich helpu i weld uchafbwyntiau'r tymor. Dysgwch sut i chwilio am arwyddion cynnil ac adnabod rhai rhywogaethau. Yn addas i bawb, ar lwybrau gwastad, hygyrch. Os dymunwch, gallwch ein gadael ar hyd y ffordd. Mae croeso i chi ddod â chamerâu neu ysbienddrych. Gwisgwch ddillad addas i'r tywydd ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/whats-on/.

Cyswllt: Canolfan y Gwlyptir Llanelli, 01554 741087

 

Dydd Mawrth 31 Hydref - Plantos ar Deiars gyda BikeAbility Cymru

12.00pm - 1.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Blantos a phlant bach, dewch i chwarae gyda ni. Mae gennym sgwteri, treiciau, beiciau cydbwysedd a llawer mwy. Dechrau arni'n ifanc a chael ychydig o hwyl. £6 y plentyn.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Mawrth 31 Hydref - Sgiliau Beicio gyda BikeAbility Cymru

2.00pm - 3.00pm,BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Gemau beicio, cynnal a chadw sylfaenol beiciau a hyfforddiant sgiliau beicio wrth baratoi ar gyfer Lefel 1 y Safonau Cenedlaethol. £10 y plentyn.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 


Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith