Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Rhagfyr

Caswell roundhouse in the snow

Sadwrn 3 Rhagfyr -Marchnad Nadolig Uplands

9.00am-1.00pm, Sgwâr Gwydr, Uplands, Abertawe SA2 0HD

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sadwrn 3 Rhagfyr -Taith Gerdded Tregŵyr i'r Crwys

11.00am, Heol Bryn-y-môr, Tregŵyr SA4 3EY (parcio ar y stryd y tu ôl i Tesco Express)

Taith gerdded 6 milltir hawdd/gymedrol yn dilyn rhan o Ffordd Gŵyr o Dregŵyr i'r Wern, Y Crwys. Bydd ambell gamfa a llwybrau garw, a gall y llwybr fod yn lleidiog mewn mannau. Wedyn byddwn yn mynd i'r Farmers Arms am luniaeth. Cŵn Cymorth Cofrestredig yn unig.

Cyswllt: Dave Stephens, Cerddwyr Abertawe, 07864 020630

 

Sadwrn 3 Rhagfyr -Bore Gwirfoddoli Mynwent Babell

10.00am-12 ganol dydd, wrth fynedfa'r fynwent ger 119 Heol Ganol, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Helpwch i greu lle ar gyfer natur a phobl yng nghalon Cwmbwrla yn y fynwent hon a esgeuluswyd yn fawr. Dewch am awyr iach ac ymarfer corff gwych, i gyfarfod pobl newydd, a chanfod mwy am hanes lleol a natur ar garreg eich drws. Bydd y tasgau yn cynnwys torri, palu a chodi drain, codi sbwriel a datblygu gardd. Darperir offer a menig ond gwisgwch hen ddillad ac esgidiau synhwyrol ac efallai dewch â diod a bisged ar gyfer eich egwyl.

Cyswllt: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Sul 4 Rhagfyr - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am-1.00pm, Chwarel Rosehill, Mount Pleasant, Abertawe

Sesiwn waith reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rosemary ar 07966 581243 neu Viv ar 07917 569263

 

Mawrth 6 Rhagfyr (a phob dydd Mawrth/Iau) - Sesiwn Wirfoddoli yn Fferm Gymunedol Abertawe

10.00am-4.00pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforestfach, Abertawe SA5 4BA

cyfle i ddysgu pethau newydd, cysylltu â phobl, bod yn actif, cymryd sylw a rhoi'n ôl i'r gymuned yn unig fferm ddinas Cymru - mae'r rhain i gyd yn bethau mae gwyddoniaeth yn dweud fydd yn gwneud i chi deimlo'n well! Naill ai porthi neu garthu adeiladau'r anifeiliaid, garddio organig, cymryd rhan mewn tasgau natur a chadwraeth, adeiladu a chodi neu gynnal a chadw'r safle, mae gennym rhywbeth i bawb sydd am fod yn yr awyr agored ac sydd am ddysgu sgiliau newydd.

Cyswllt: Katharine, Fferm Gymunedol Abertawe, 07784 810139

 

Sadwrn 10 Rhagfyr -Marchnad y Mwmbwls

9.00am-1.00pm, Maes Parcio'r Llaethdy, Y Mwmbwls, SA3 4BX

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sul 11 Rhagfyr -Marchnad y Marina

10.00am-3.00pm, Sgwâr Dylan Thomas, y Marina, Abertawe

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sadwrn 17 Rhagfyr- Marchnad Nadolig Uplands

9.00am-1.00pm, Sgwâr Gwydr, Uplands, Abertawe SA2 0HD

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sadwrn 24 Rhagfyr - Taith Gerdded Noswyl Nadolig: Camlas Abertawe ac Afon Tawe

11.00am, maes parcio Lidl, Pontardawe SA8 4EQ

Taith gerdded hawdd/gymedrol 6 milltir hardd ar hyd Afon Tawe, Camlas Abertawe ac Afon Clydach Isaf. Byddwn yn dychwelyd ar hyd y rheilffordd segur uwchben Trebannws. Gall fod yn eithaf mwdlyd. Wedyn, byddwn yn cael lluniaeth yn y Gwachel. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Mike Clarke, Cerddwyr Abertawe, 07837 411220

 


 

Cynhyrchwyd y rhestriad hwn gan Dîm Cadwraeth Natur Cyngor Abertawe gyda chyllid grant Partneriaeth Natur Leol Llywodraeth Cymru. Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith