Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Tachwedd

Lake in Brynmill Park

Mawrth 1 Tachwedd (a phob dydd Mawrth/Iau) - Sesiwn Wirfoddoli yn Fferm Gymunedol Abertawe

10.00am-4.00pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforestfach, Abertawe SA5 4BA

Cyfle i ddysgu pethau newydd, cysylltu â phobl, bod yn actif, cymryd sylw a rhoi'n ôl i'r gymuned yn unig fferm ddinas Cymru - mae'r rhain i gyd yn bethau mae gwyddoniaeth yn dweud fydd yn gwneud i chi deimlo'n well! Naill ai porthi neu garthu adeiladau'r anifeiliaid, garddio organig, cymryd rhan mewn tasgau natur a chadwraeth, adeiladu a chodi neu gynnal a chadw'r safle, mae gennym rhywbeth i bawb sydd am fod yn yr awyr agored ac sydd am ddysgu sgiliau newydd.

Cyswllt: Katharine, Fferm Gymunedol Abertawe, 07784 810139

 

Mawrth 1 Tachwedd - Plantos ar Deiars gyda BikeAbility Cymru

11.30pm-12.30pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Blantos a phlant bach, dewch i chwarae gyda ni. Mae gennym sgwteri, treiciau, beiciau cydbwysedd a llawer mwy. Ymunwch â ni am hwyl a gemau, gan ddechrau arni'n ifanc a chael ychydig o hwyl. £6 y plentyn

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Mawrth 1 Tachwedd - Sgiliau Beicio gyda BikeAbility Cymru

2.00pm-3.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Gemau beicio, cynnal a chadw sylfaenol beiciau a hyfforddiant sgiliau beicio wrth baratoi ar gyfer Lefel 1 y Safonau Cenedlaethol. £10 y plentyn.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Mercher 2 Tachwedd - Hyfforddiant Beicio Diogelwch Ffyrdd: Lefel 1

1.00pm-3.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Lefel 1 y Safonau Diogelwch Ffyrdd Cenedlaethol i blant 8 oed ac yn hŷn. Cynhelir yr hyfforddiant yn ein lleoliad heb draffig a byddwn yn eich helpu i ddysgu i reoli eich beic. Rhaid i'r hyfforddeion allu reidio beic. £20 y person. Rhaid cadw lle.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Iau 3 Tachwedd - Hyfforddiant Beicio Diogelwch Ffyrdd: Lefel 2

10.00pm-2.30pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Lefel 2 y Safonau Diogelwch Ffyrdd Cenedlaethol i blant 10 oed ac yn hŷn. Cynhelir yr hyfforddiant ar heolydd preswyl tawel a bydd yn rhoi profiad go beicio go iawn fel y gallwch ddelio â thraffig ar deithiau byr megis beicio i'r ysgol neu'r gwaith. Rhaid i'r hyfforddeion fod wedi pasio hyfforddiant Lefel 1. £30 y person. Rhaid cadw lle.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Sadwrn 5 Tachwedd -Bore Gwirfoddoli Mynwent Babell

10.00am-12 ganol dydd, wrth fynedfa'r fynwent ger 119 Heol Ganol, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Helpwch i greu lle ar gyfer natur a phobl yng nghalon Cwmbwrla yn y fynwent hon a esgeuluswyd yn fawr. Dewch am awyr iach ac ymarfer corff gwych, i gyfarfod pobl newydd, a chanfod mwy am hanes lleol a natur ar garreg eich drws. Bydd y tasgau yn cynnwys torri, palu a chodi drain, codi sbwriel a datblygu gardd. Darperir offer a menig ond gwisgwch hen ddillad ac esgidiau synhwyrol ac efallai dewch â diod a bisged ar gyfer eich egwyl.

Cyswllt: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Sul 6 Tachwedd - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am-1.00pm, Chwarel Rosehill, Mount Pleasant, Abertawe

Sesiwn waith reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rosemary ar 07966 581243 neu Viv ar 07917 569263

 

Mawrth 8 Tachwedd - Prosiect Natur am Byth

7.30pm, Theatr Ddarlithio Wallace, Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Sgwrs Ymddiriedolaeth Natur gan David Kilner, Swyddog Datblygu Prosiectau elfen Arfordir, Tiroedd Comin a Chymunedau Bae Abertawe y prosiect cenedlaethol, Natur am Byth! - prosiect adfer rhywogaethau mwyaf Cymru. Bydd eich llais yn helpu i lywio'i waith. Nid oes angen profiad na gwybodaeth arnoch - ond y dyhead i weld natur yn ffynnu. Gellir cadw lle ar Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/nrw-natur-am-byth-project-a-talk-by-david-kilner.

Cyswllt: Grŵp Abertawe WTSWW, SwanseaWTGroup@outlook.com

 

Sadwrn 12 Tachwedd- Marchnad y Mwmbwls

9.00am-1.00pm, Maes Parcio'r Llaethdy, Y Mwmbwls, SA3 4BX

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sadwrn 12 Tachwedd - Taith Gerdded Oxwich a Phorth Einon

11.00am, maes parcio'r blaendraeth, Oxwich, Gŵyr SA3 1LS

Taith gerdded gylchol hawdd/gymedrol 6 milltir o amgylch Pwynt Oxwich a throsodd i Borth Einon, gan ddychwelyd drwy Horton a Slade. Ar y dechrau bydd rhaid i ni ddringo grisiau y tu ôl i Eglwys Oxwich. Wedyn, byddwch yn mynd i Westy Bae Oxwich am luniaeth. Codir tâl ar gyfer y maes parcio. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Dave Stephens, Cerddwyr Abertawe, 07864 020630

 

Sul 13 Tachwedd- Marchnad y Marina

10.00am-3.00pm, Sgwâr Dylan Thomas, y Marina, Abertawe

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Llun 14 Tachwedd - Taith Gerdded Southgate i Pwll Du

10.00am, maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Southgate, Gŵyr SA3 2DH (talu ac arddangos)

Taith gerdded 4 milltir gymedrol ar hyd clogwyni llwybr yr arfordir i Bwynt Pwll Du (un llethr byr, serth). Ar hyd y ffordd byddwn yn pasio 'Graves End', man claddu trasig, ac yna yn cerdded i lawr i draeth Pwll Du, un o hoff lefydd y bardd lleol, Vernon Watkins. Yma byddwn yn aros am baned cyn bwrw ymlaen trwy Ddyffryn Llandeilo Ferwallt ac yn ôl i Southgate. Disgwylir gorffen erbyn 12.30pm. Argymhellir ffyn a choesarnau am y bydd llaid yn y dyffryn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Clive Scott, Cerddwyr Abertawe, 07369 299198

 

Sadwrn 19 a Sul 20 Tachwedd - Y Ffair Werdd

10.00am-4.00pm, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Bydd y digwyddiad blynyddol poblogaidd hwn, a drefnir gan Ganolfan yr Amgylchedd, yn llawn nwyddau sy'n llesol i'r amgylchedd, organig, masnach deg, wedi'u hailgylchu a'u cynhyrchu'n lleol.

Cyswllt: Canolfan yr Amgylchedd, 01792 480200, info@environmentcentre.org.uk

 

Sadwrn 26 Tachwedd- Marchnad Uplands

9.00am-1.00pm, Sgwâr Gwydr, Uplands, Abertawe SA2 0HD

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sadwrn 26 Tachwedd - Crefftau'r Nadolig gydag Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr

10.00am - 12ganol dydd, Canolfan y Sgowtiaid Moorlakes Wood, ger maes awyr Abertawe, Comin Fairwood, Gŵyr SA4 3PQ

MANYLION Gan ddefnyddio deunyddiau naturiol yn y coed byddwn yn gwneud addurniadau Nadolig megis addurniadau bisgedi pren i'r goeden, addurniadau priciau, sêr helyg, torchau a deildorchau. Bydd gwin poeth a phwnsh ar gael ond dewch â'ch cwpan eich hun! Byddwn yn y tŷ crwn yn Moorlakes felly bydd lloched a thân, ond gwisgwch yn gynnes ac esgidiau glaw. Addas i deuluoedd. Rhaid cadw lle ar Eventbrite

Cyswllt: Dawn Thomas, Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr, 01792 392919 dawn.thomas@reynoldston.com

 

Llun 28 Tachwedd - Taith Gerdded Coed Penllergaer

10.00am, Maes Parcio Coed Penllergaer (talu £2), oddi ar yr A48, Penllergaer SA4 9GY

Taith gerdded 3 milltir gymedrol o amgylch Coed Cwm Penllergaer lle byddwn yn gweld y gwaith adfer parhaus yn y parcdir hanesyddol hwn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Roger Brown, Cerddwyr Abertawe, 07977 144074

 

Mercher 30 Tachwedd - Taith Gerdded Cwm Tawe Isaf

11.00am, cilfan oddi ar yr A4067 i'r gorllewin rhwng cylchfannau Pontardawe ac Ystâd Ddiwydiannol Glanrhyd, SA8 3DF

Taith gerdded 4.5 milltir hawdd yng Nghwm Tawe Isaf. Gan ddilyn a chroesi afon Tawe (dros bontydd), byddwn yn cerdded llwybrau hen rwydweithiau cludiant rheilffordd a dŵr Llinell Rheilffordd Abertawe i Aberhonddu a Chamlas Abertawe. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Paul Arnold, Cerddwyr Abertawe, 07967 327289


 

Cynhyrchwyd y rhestriad hwn gan Dîm Cadwraeth Natur Cyngor Abertawe gyda chyllid grant Partneriaeth Natur Leol Llywodraeth Cymru. Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith