Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 21 Chwef 2019
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
19 Chwef 2019 - 22 Chwef 2019
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Clydach
10.00AM. Sesiwn awr. Pythefnosol ar ddydd Iau.
Dewch i drafod eich prosiectau a chael ysbrydoliaeth.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Gorseinon
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau. Yn ystod y tymor yn unig.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach. Addas i fabanod hyd at flwydd oed.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau.
Dewch i gyflwyno'r Gymraeg i'ch plentyn mewn ffordd ddifyr a chreadigol.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Sesiwn ar gyfer gwybodaeth a chyngor. Oes angen help arnoch chi i ddefnyddio Paru Swyddi Ar-lein, llunio CV neu wneud cais am swyddi? Ffoniwch 01792 457025 i drefnu apwyntiad.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Gorseinon
10.30AM. 90 munud. Wythnosol ar ddydd Iau.
Grŵp crefft cyfeillgar, difyr ac anffurfiol.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Pennard
10.30AM. 1 awr 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau.
25+ oed ac yn chwilio am waith? Gallwn helpu! Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth gyda chwilio am swyddi, gyda'r cyfle i ennill cymwysterau newydd a phrofiad gwaith taladwy.
21 Chwef 2019
Llyfrgell St Thomas
1.00PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Cymorth a chyngor.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar brynhawn Iau.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Cilâ
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Iau.
25+ oed ac yn chwilio am waith? Gallwn helpu! Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth gyda chwilio am swyddi, gyda'r cyfle i ennill cymwysterau newydd a phrofiad gwaith taladwy. Os ydych yn ddi-waith yn y tymor hir neu nid ydych yn hawlio budd-daliadau, ffoniwch Lynette ar 07887 055 269 neu galwch heibio Llyfrgell Cila.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Ystumllwynarth
2.00PM. Sesiwn awr.
Wyddech chi eich bod yn gallu lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a e-gylchgronau oddi ar wefan y llyfrgell? Cadwch le ar sesiwn dysgu sgiliau heddiw! Mae lleoedd yn brin, felly gofynnwch i aelod o staff am fanylion.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Pontarddulais
2.30PM. Digwyddiad yn para awr, ond gallai fod yn hwy. Pythefnosol ar ddydd Iau.
Grŵp anffurfiol cyfeillgar sy'n cwrdd bob dydd Iau i sgwrsio a gwneud pethau 'gwlanog'.
21 Chwef 2019
Llyfrgell Townhill
3.30PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Clwb Lliwio Ymwybyddiaeth Ofalgar.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM