Chwilio'r wefan
English

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 1 Ebrill 2020
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
31 Maw 2020 - 3 Ebrill 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Tregŵyr
9.30AM. Para oddeutu hanner awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau i helpu datblygiad iaith yn ogystal â chynnig cyfle i gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill â phlant ifanc. Bydd digon o lyfrau lluniau a llyfrau bwrdd i'w benthyca er mwyn gwella datblygiad eich plentyn.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar fore Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Gorseinon
10.00AM. Cylchdeithiau yn para am 45 - 90 munud, yn amodol ar y tywydd a'ch egni! Wythnosol ar ddydd Mercher.
Grŵp hamddenol yw hwn ac mae'n ffordd wych o gael rhywfaint o ymarfer corff wrth gwrdd â phobl newydd.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Tan 11.00am. Dydd Mercher cyntaf y mis.
Grŵp cyfeillgar sy'n cwrdd i drafod llyfr dros baned.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Clydach
10.00AM. Tan 11.00am. Dydd Mercher cyntaf y mis.
Grŵp darllen nofelau ditectif.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Penlan
10.30AM. Tan 11.00am. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Sesiwn adrodd stori ryngweithiol ar gyfer babanod prysur. Dewch i neidio, sgipio, sboncio, cropian a chael hwyl!
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Fforestfach
10.30AM. 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Tregŵyr
11.00AM. Para am awr a hanner.
Cwrdd yn wythnosol am fore o grefft. Dewch â'ch prosiect eich hun neu ymunwch ag eraill wrth sgwrsio dros baned.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Ystumllwynarth
11.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Treforys
12.00PM. Tan 12.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Amser rhigwm Cymraeg.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar brynhawn Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach. Mae Amser Tylino'r Bol (teganau chwarae meddal) yn dilyn y sesiwn hon.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
2.00PM. 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Suitable for both new and experienced players.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Pontarddulais
2.00PM. 2 awr. Dydd Mercher cyntaf y mis.
Ydych chi, neu rhywun rydych chi'n ei adnabod, yn cael trafferthion iechyd meddwl? Dewch i'n sesiwn galw heibio meddwl iach ar ddydd Mercher cyntaf pob mis am gyngor ac arweiniad am ddim.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Clydach
2.15PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Ystumllwynarth
2.30PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Gorseinon
2.30PM. Tan 4.30pm. Dydd Mercher cyntaf y mis.
Sesiwn galw heibio am ddim i gael cefnogaeth cymorth clyw. Sesiwn a gynhelir gan Action on Hearing Loss Cymru ac sy'n darparu cymorth i atgyweirio neu gynnal a chadw cymorth clyw.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Clydach
3.30PM. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Help, cyngor a llungopïo ac argraffu am ddim.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Fforestfach
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Clydach
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Dysgwch sut i godio eich gemau eich hunan. Cyfle i gael hwyl a dysgu sgiliau newydd!
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Craft session for children age 4+. Come along and be creative at our after school arts and crafts club.
1 Ebrill 2020
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Dewch draw i ymuno a'n grwp darllen Lego gwych. Cewch ddarllen straeon difyr ac adeiladu cymeriadau,strwythurau a golygfeydd gyda Lego.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM