Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau'r llyfrgell yn ailddechrau mewn rhagor o safleoedd sy'n cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys pa lyfrgelloedd sy'n cynnwys y gwasanaethau.

 

O ddydd Llun 14 Medi bydd hi'n orfodol i wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do gan gynnwys llyfrgelloedd (mae eithriadau'n berthnasol i bobl benodol). Ni ddarperir mygydau wyneb yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd felly bydd angen i chi ddod â'ch mwgwd eich hun. Darllenwch ragor am ein mesurau diogelwch.

 

Os oes gennych unrhyw eitemau ar fenthyg ar hyn o bryd byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich cyfrif, cysylltwch â ni yn llinelllyfrau@abertawe.gov.uk.

Open book

Llyfrgelloedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM