Chwilio'r wefan
English

Mae'r rhan fwyaf o'n llyfrgelloedd wedi ailagor erbyn hyn. Mae gwasanaethau'n gyfyngedig o hyd felly gwiriwch amserau agor y llyfrgell a'r pethau sydd ar gael cyn ymweld.

 

Bydd hi'n orfodol i wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do gan gynnwys llyfrgelloedd (mae eithriadau'n berthnasol i bobl benodol). Ni ddarperir mygydau wyneb yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd felly bydd angen i chi ddod â'ch mwgwd eich hun. Darllenwch ragor am ein mesurau diogelwch.

 

Mae gwasanaeth ymchwil a chopïo ar gyfer casgliadau cyfeirio ac astudiaethau lleol ar gael drwy wasanaeth Llinell Llyfrgelloedd.

 

Os oes gennych unrhyw eitemau ar fenthyg ar hyn o bryd byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Er hynny, gofynnwn i chi ddychwelyd unrhyw eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach er mwyn ateb y galw gan gwsmeriaid eraill. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich cyfrif, cysylltwch â ni yn llinelllyfrau@abertawe.gov.uk.

Open book

Llyfrgelloedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM