Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Arweiniad diogelu ar gyfer gwasanaethau addysg a dysgu gydol oes

Lluniwyd y ddogfen arweiniol hon i gefnogi arfer da wrth ddiogelu ac amddiffyn plant mewn gwasanaethau addysg a dysgu gydol oes.

Mae Adran Addysg yr Awdurdod Lleol yn cyflogi Swyddog Amddiffyn a Diogelu Plant Addysg amser llawn sy'n gweithio yn y Ganolfan Ddinesig. Mae'r swyddog yn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth ar faterion amddiffyn a diogelu plant ar gyfer staff ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill ac mae hefyd yn darparu hyfforddiant i staff ysgolion, staff addysg a llywodraethwyr. Mae pob ysgol wedi pennu athro/athrawes dynodedig - y Pennaeth mewn ysgolion cynradd fel arfer - sy'n gyfrifol am amddiffyn a diogelu plant. Mae corff llywodraethu pob ysgol wedi pennu Llywodraethwr sy'n gyfrifol am amddiffyn a diogelu plant.

Mae'r arweiniad hwn yn diffinio'n glir y disgwyl i ysgolion a gwasanaethau cefnogi addysg roi polisiau a gweithdrefnau diogelu ar waith, sy'n cydymffurfio a gwethdrefnau ac arweiniad lleol a chenedlaethol.

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant

Enw
Lisa Collins
Teitl y Swydd
Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant
Rhif ffôn
01792 637148
Rhif ffôn symudol
07827 822700