Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelwch ffyrdd

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a chymunedau i ddarparu rhaglen helaeth o addysg, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch ffyrdd i helpu i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

Pass Plus Cymru

Gweithredwch er mwyn bod yn yrrwr gwell byth ac elwa o yswiriant is - archebwch le nawr am £20 yn unig!

Cyrru am oes (65+ oed)

Cwrs gloywi i yrwyr hŷn (65+ oed) sydd am ddiweddaru eu sgiliau gyrru cyffredinol a gwella'u hyder yw Gyrru am Oes.

Dragon Rider Cymru

Cyrsiau i yrwyr beiciau modur sydd â thrwydded lawn. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau a allai gael gostyngiad ar eich yswiriant.

Beicio Diogel

Menter beiciau modur genedlaethol a gynhelir gan yr heddlu yw BikeSafe sydd â'r nod o weithio gyda beicwyr modur mewn amgylchedd hamddenol i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a gwerth mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant achrededig ar ôl y prawf.

Diogelwch ffyrdd i blant ysgol

Rydym yn helpu i addysgu plant o oedran ifanc am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy ein gwaith gydag ysgolion.
Close Dewis iaith