Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Gwybodaeth am eira

Cau ysgolion, rhoi gwybod am ddiffygion a chyngor ar gyfer eira ac amodau rhewllyd.

Facebook logo - round,  50 x 50 pixels Twitter icon - round,  50 x 50 pixels

Ysgolion sydd ar agor / ar gau

Tybir bod pob ysgol AR AGOR oni nodir yn wahanol.

Ffyrdd a gaeaf a graeanu

I helpu i wella amodau gyrru, rydym yn graeanu'r ffyrdd pan ddisgwylir i dymheredd arwyneb y ffordd ddisgyn o dan sero gradd a phan fydd y ffordd yn llaith.

Graeanu map llwybr

Graeanu llwybrau yn Abertawe.

Adrodd am eira neu iâ ar y ffordd / palmant ar-lein

Gall eira ac iâ fod yn beryglus ar y ffyrdd a'r palmentydd, felly rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau.

Gwneud cais i ail-lenwi bin graean ar-lein

Rhowch wybod i ni os oes angen ail-lenwi'ch bin graeanu.

Helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i nodi pobl sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib ac yn gweithio gyda nhw i gael hyd i'r gefnogaeth a'r help cywir.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.