Chwilio'r wefan
English

Grant Gwisg Ysgol

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru yw hwn ac mae ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim ac sy'n mynd i'r grwpiau blwyddyn canlynol ym mis Medi yn unig:

  • Derbyn
  • Blwyddyn 3
  • Blwyddyn 7
  • Blwyddyn 10

Bydd disgyblion mewn ysgolion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion yn gymwys yn y dosbarth derbyn a blwyddyn 7 yn unig.

Mae'r arian ar gael hefyd i bob plentyn sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid gwerth hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rheiny ym mlwyddyn 7. Caniateir i ddysgwyr cymwys ym mlwyddyn 7 dderbyn uchafswm o £200.

Cysylltir a rhieni plant cymwys yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r wybodaeth rydym ni'n ei derbyn gan ein Tim Budd-daliadau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch kelly.small@abertawe.gov.uk neu joanne.owens@abertawe.gov.uk Ffon: 01792 636201.

Gellir cael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i wneud cais am brydau ysgol am ddim yma www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

Wedi'i bweru gan GOSS iCM