Toglo gwelededd dewislen symudol

Yr hyn rydym yn ei wario a sut

Gwybodaeth am gyllid a'r gyllideb sy'n cynnwys cytundebau, caffael a thendro.

Cyllideb y Cyngor

Darllenwch fwy am gyllideb y cyngor eleni a blynyddoedd blaenorol.

Datganiad o gyfrifon

Y datganiad o gyfrifon yw crynodeb statudol o faterion ariannol y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe'i baratoir yn unol â Chôd Ymarfer Cyfrifegllywodraeth leol. Gweld datganiad o gyfrifon.

Pwyllgor archwilio

Mae'r pwyllgor archwilio yn adolygu ac yn archwilio materion ariannol y cyngor ac yn cyhoeddi adroddiadau ac argymhellion. Pwyllgor llywodraethu ac archwilio (modern.gov)

Cynllun Corfforaethol 2017-2022 ac adolygiad blynyddol

Gweledigaeth y cyngor ar gyfer Abertawe, 5 blaenoriaeth graidd y cyngor a gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad sy'n sail i gyflawni ein blaenoriaethau a'n strategaeth gyfffredinol. Gweld cynllun corfforaethol 2017-2022.

Cydnabyddiaeth ariannol aelodau'r cyngor

Talu cynghorwyr (modern.gov)

Close Dewis iaith