Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwerthu i'r cyngor: canllaw i gyflenwyr

Prif ddiben y ddogfen hon yw darparu cyngor a gwybodaeth am brosesau caffael y cyngor i gyflenwyr presennol a phosib, a helpu cyflenwyr i gynyddu eu cyfleoedd o gyflwyno cais am gyfleoedd tendro'r cyngor ac i ddod i wybod amdanynt.

This guide gives current and potential suppliers guidance and information about the council's procurement processes. This will help suppliers to increase their chances of bidding for and finding out about council tendering opportunities.

It will help suppliers and contractors who wish to supply Swansea Council with goods, services or works to:

  • helpu cyflenwyr i ddeall sut mae'r cyngor yn caffael nwyddau a gwasanaethau
  • nodi'r mathau o nwyddau a gwasanaethau i'w caffael
  • nodi lle rydym yn hysbysebu ac yn gosod hysbysiadau
  • amlinellu'r prosesau y mae'n rhaid i'r cyngor eu dilyn wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

As the council buys goods and services using public money, there is a strict requirement to achieve best value. At the same time we must make sure there is openness and fairness among suppliers wishing to sell to us.

To achieve these, all contracts awarded must meet with the rules laid out in the council's constitution (Contract Procedure Rules). They must also meet other key statutory provisions and EU public procurement directives (for example the Public Contract Regulations 2015).

A contract for the provision of services for the public in Wales needs to meet the terms of the council's Welsh language scheme. Any Welsh language requirements will be clearly stated in the contract notices and the tender or quotation documents.

Pam gwneud busnes gyda Chyngor Abertawe?

Mae'r cyngor yn gwario dros £250 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd ar ystod amrywiol o nwyddau, gwaith a gwasanaethau gan sefydliadau allanol.

Dod i wybod am gyfleoedd contract

Er mwyn gweld cyfleoedd contract cyfredol ac ymateb i gyfleoedd tendro a gyhoeddir gan y cyngor bydd angen i chi gofrestru eich sefydliad ar GwerthwchiGymru ac eDendroCymru.

Ydy'r cyngor yn defnyddio cytundebau fframwaith?

For certain goods and services the council may carry out framework agreements with a number of suppliers. Under these the council can 'call off' those goods and services at pre-agreed rates, at a suitable time.

Tendro ar gyfer contract

The council goes through a number of steps when choosing and appointing a supplier.

Rheoli contractau

Caiff cyflenwyr eu monitro i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â meini prawf perfformiad y contract.

Cyngor ar dendro

Awgrymiadau i'ch helpu os ydych chi'n cyflwyno tendr am gontract gyda Chyngor Abertawe
Close Dewis iaith