Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Uwch Swyddog Datblygu Dysgu Digidol ac Ansawdd (dyddiad cau: 30/04/23)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, sy'n rhan o Drechu Tlodi yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gweithio gydag oedolion ar draws cymunedau yn Abertawe.

Swyddog Gwybodaeth Gyhoeddus - (dyddiad cau:04/04/23)

£32,020 to £35,411 y flwyddyn. Mae swydd y Swyddog Gwybodaeth Gyhoeddus yn gyfle cyffrous i hyrwyddo hanfodion a'r hyn mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn ei gynnig a darparu gwell gwybodaeth i ddinasyddion Abertawe er mwyn gwella dealltwriaeth, dewis a mynediad iddynt at yr help cywir ar yr adeg gywir.
Close Dewis iaith