Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Blaenberson Asbestos (dyddiad cau: 28/09/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am syrfëwr Asbestos profiadol gyda gwasanaeth amser a chymhwyster P402 sydd â phrofiad mewn amrywiaeth o adeiladau cyngor boed yn dai neu stoc adeiladau cyhoeddus.

Blaenberson (dyddiad cau: 28/09/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Saer coed cymwys sydd ag amser gwasanaeth gydag o leiaf NVQ 2/3 mewn Gwaith Coed ynghyd â chymhwyster Diploma FDIS ar gyfer arolygu Drysau Tân.

Derbynnydd (dyddiad cau: 28/09/21)

£18,933 y flwyddyn pro rata. Mae Maes Derw yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol â phrofiad a chymwysterau priodol i weithio yn rhan o'n Tîm Gweinyddol newydd ei ffurfio yn UCD Abertawe

Swyddog Gwelliannau Tai (dyddiad cau: 30/09/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle wedi codi ar gyfer Swyddog Gwelliannau Tai rhan-amser o fewn y Tîm Gwelliannau Tai.

Arolygydd Tai (dyddiad cau: 05/10/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am 1 Arolygydd cynnal a chadw profiadol i weithio mewn Adran Cynnal a Chadw brysur o ddydd i ddydd.