Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Swyddog Caffael (dyddiad cau: 04/02/22)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm medrus a chroesawgar iawn; mae galw mawr am sgiliau caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac ar draws y DU ac mae'r agenda fasnachol yn gynyddol bwysig wrth i wasanaethau cyhoeddus geisio addasu a thrawsnewid eu gwasanaethau i ateb galw dinasyddion.