Chwilio'r wefan
English

Llyn Cychod Singleton

Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton

Swansea Prom - Boating Lake - Aboard the pedalo
Swansea Prom - Boating Lake - Children's Playground
Swansea Prom - Boating Lake - Child's Swing
Swansea Prom - Boating Lake - Racing pedalos
Swansea Prom - Boating Lake - Aboard the pedalo
Swansea Prom - Boating Lake - Children's Playground
Swansea Prom - Boating Lake - Child's Swing
Swansea Prom - Boating Lake - Racing pedalos

Llyn Cychod

Mae'r llyn cychod ar gau ar hyn o bryd.

Y ogystal â llu o elyrch preswyl mae'r llyn yn gartref i 14 o bedalos draig/alarch, cwrs golff gwallgof 18 twll a lle chwarae antur i blant. Mae pysgota ar gael ar rai adegau o'r flwyddyn

 

Pysgota
Mae'r llyn hefyd yn cynnwys nifer o bysgod carp, merfogiaid, ysgretennod a rhufellod ac mae tua 10 i 15 llwyfan bysgota ar gael i bysgotwyr. Ond, mae pysgota ar gael ar amserau arbennig yn unig gan fod pedalos yn gweithredu ar y llyn. I gael mwy o wybodaeth a phrisiau am bysgota ar y llyn cychod ac yn Abertawe, ffoniwch Christine Johns ar 01792 635411.

Hygyrchedd
Mae Llyn Cychod Singleton yn hygyrch i bob grŵp anabledd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM