Chwilio'r wefan
English

Llyn Cychod Singleton

Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton

Swansea Prom - Boating Lake - Aboard the pedalo
Swansea Prom - Boating Lake - Children's Playground
Swansea Prom - Boating Lake - Child's Swing
Swansea Prom - Boating Lake - Racing pedalos
Swansea Prom - Boating Lake - Aboard the pedalo
Swansea Prom - Boating Lake - Children's Playground
Swansea Prom - Boating Lake - Child's Swing
Swansea Prom - Boating Lake - Racing pedalos

Y ogystal â llu o elyrch preswyl mae'r llyn yn gartref i 14 o bedalos draig/alarch, cwrs golff gwallgof 18 twll a lle chwarae antur i blant. Mae pysgota ar gael ar rai adegau o'r flwyddyn.

Prisiau

Golff Gwallgof

Mae'r Golff Gwallgof bellach ar gau ar gyfer y gaeaf, a bydd yn ailagor yn y gwanwyn.

11.00am - 5.00pm (tan 6.00pm yn ystod gwyliau haf ysgolion)

Safonol £3.00, Consesiwn £2.50, Pasbort i Hamdden £2.00

Llyn Cychod

Mae Llyn Cychod Singleton bellach ar gau ar gyfer y gaeaf, a bydd yn ailagor yn y gwanwyn.

Pedalo â dwy sedd
Safonol £5.00, Consesiwn £3.25, Pasbort i Hamdden £2.50

Pedaloâ phedair sedd
Safonol £7.00, Consesiwn £5.25, Pasbort i Hamdden £3.50

Pysgota
Mae'r llyn hefyd yn cynnwys nifer o bysgod carp, merfogiaid, ysgretennod a rhufellod ac mae tua 10 i 15 llwyfan bysgota ar gael i bysgotwyr. Ond, mae pysgota ar gael ar amserau arbennig yn unig gan fod pedalos yn gweithredu ar y llyn. I gael mwy o wybodaeth a phrisiau am bysgota ar y llyn cychod ac yn Abertawe, ffoniwch Christine Johns ar 01792 635411.

Hygyrchedd
Mae Llyn Cychod Singleton yn hygyrch i bob grŵp anabledd

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM