Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor, lleoliadau gerllaw a taliadau.

Costau parcio canol y ddinas cyn 9.30am
Os ydych chi'n parcio mewn maes parcio yng nghanol y ddinas cyn 9.30am, mae'r prisiau i'w gweld yn y tablau isod.

Costau parcio canol y ddinas ar ôl 9.30am
£1.00 hyd at 2 awr
£2.00 i barcio trwy'r dydd

Mae meysydd parcio canol y ddinas am ddim ar ddydd Sul ar hyn o bryd - Gwiriwch y byrddau prisiau yn y meysydd parcio er mwyn cadarnhau'r diwrnodau ac amserau talu.

Beiciau modur

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Mae ffïoedd yn berthnasol. Gwiriwch y bwrdd prisiau am y prisiau cywir.

Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr

Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr, Ivey Place, SA1 1NU.
Close Dewis iaith