Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Beiciau modur

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Nid yw ffïoedd yn berthnasol.

Meysydd parcio blaendraeth tocyn trosglwyddadwy

Mae tocyn a brynir yma'n ddilys ar ddiwrnod y prynu ac ar adeg y prynu, am y cyfnod a nodir arno a gellir ei ddefnyddio yn holl feysydd parcio'r cyngor ar y blaendraeth sy'n derbyn tocynnau trosglwyddadwy.

Maes parcio Baddonau

Heol San Helen, SA1 4PQ.

Maes parcio Bae Bracelet

Heol y Mwmbwls, SA3 4JT.

Maes parcio Bae Caswell

Heol Caswell, SA3 3BS.

Maes parcio Blaendraeth San Helen

Heol Ystumllwynarth, SA2 0AS.

Maes parcio Blaendraeth Ystumllwynarth

Heol Ystumllwynarth, SA3 4BU.

Maes parcio Bryn Caswell

Heol Caswell, SA3 3BS.

Maes parcio Gerddi Clun

Heol y Mwmbwls, SA3 5AS.

Maes parcio Horton

Horton, SA3 1LQ.

Maes parcio Knab Rock

Heol y Mwmbwls, SA3 4EL..

Maes parcio Langland

Heol Bae Langland, SA3 4SQ.

Maes parcio Llyn Cychod Singleton

Oddi ar Heol y Mwmbwls, SA2 8PY.

Maes parcio Lôn Sgeti

Cyffordd Lôn Sgeti a Heol y Mwmbwls, ger SA2 8QB.

Maes parcio Porth Einon

Porth Einon, SA3 1NN.

Maes parcio Southend

Heol y Mwmbwls, SA3 4EE.

Maes parcio'r Chwarel

Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

Maes parcio'r Llaethdy

Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

Maes parcio'r Rec

Y Rec, Heol y Mwmbwls, SA2 0AT.
Close Dewis iaith