Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Bonymaen

Mae Parc Bonymaen, yn ardal drefol gogledd ddwyrain Abertawe, yn ganolbwynt i'r gymuned leol. Mae ganddo nifer o gyfleusterau a fydd yn apelio at bob grŵp oed.

Cyfleusterau

  • Ardal chwarae i blant
  • Lawnt fowlio
  • Meysydd pêl-droed

Cyfarwyddiadau 

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 44 (Llansamlet) i Heol Peniel Green. Trowch i'r chwith wrth y goleuadau i Heol Nant-y-ffin. Wrth yr ail gylchfan, trowch i'r chwith ac yna cymerwch y troad cyntaf ar y dde i Heol Jersey. Cymerwch yr ail droad ar y chwith i Heol Bon-y-maen. Dilynwch yr heol i Heol Mansel a bydd mynedfa'r parc ar y dde.

Côd Post - SA1 7AU

Close Dewis iaith