Chwilio'r wefan
English
car

Pass Plus Cymru

Gweithredwch er mwyn bod yn yrrwr gwell byth ac elwa o yswiriant is - archebwch le nawr am £20 yn unig!

Pass Plus Swansea

Gallai Pass Plus Cymru fod yr union beth i chi. Mae'n gwrs gyrru byr, a arweinir gan arbenigwr er mwyn i bobl ifanc ddatblygu technegau ffordd ac ehangu profiad.

Gallwch ddisgwyl gael argymhellion gyrru mewn grŵp o 12 o yrwyr ifanc yn ogystal â 6 awr gydag uwch-hyfforddwr gyrru - am £20 yn unig!

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn derbyn tystysgrif Pass Plus.

Rhaid i chi:

 • Fod rhwng 17 a 25 oed
 • Meddu ar drwydded yrru lawn
 • Byw, yn gweithio neu'n astudio yn Abertawe

 

Dyddiadau'r cwrs - cadwch le nawr

*Bydd y 50 person cyntaf i orffen y cwrs o fis Medi'n derbyn cerdyn rhodd gwerth £20 a roddir yn garedig gan Bartneriaeth Priffyrdd Abertawe.*

Mae'r dyddiadau isod ar gyfer sesiwn gyntaf y cwrs a byddwn yn anfon y manylion llawn atoch chi gyda'ch cadarnhad archebu.

Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

Book now

Byddwch yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Mynd ar y draffordd
 • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
 • Gyrru gyda'r nos
 • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
 • Gyrru ar ffyrdd gwledig
 • Meddwl ymlaen llaw - fel yr ydych chi nawr

Beth yw'r manteision i chi?

 • Sgiliau gyrru gwell
 • Mwy o gyfle i gael yswiriant is
 • Llai o berygl o gael damwain neu niweidio'ch hun, eich ffrindiau ac eraill
 • Tystysgrif Pass Plus

Cost y cwrs cyfan yw £20, sef gostyngiad anferthol o'r pris arferol sydd rhwng £120 a £150 (a wnaed yn bosib trwy grant diogelwch ffyrdd arbennig gan Lywodraeth Cymru).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM