Chwilio'r wefan
English
car

Pass Plus Cymru

Gweithredwch er mwyn bod yn yrrwr gwell byth ac elwa o yswiriant is - archebwch le nawr am £20 yn unig!

Pass Plus Swansea

Gallai Pass Plus Cymru fod yr union beth i chi. Mae'n gwrs gyrru byr, a arweinir gan arbenigwr er mwyn i bobl ifanc ddatblygu technegau ffordd ac ehangu profiad.

Gallwch ddisgwyl gael argymhellion gyrru mewn grŵp o 12 o yrwyr ifanc yn ogystal â 6 awr gydag uwch-hyfforddwr gyrru - am £20 yn unig!

Rhaid i chi:

 • Fod rhwng 17 a 25 oed
 • Meddu ar drwydded yrru lawn
 • Byw yn Abertawe 

Dyddiadau'r cwrs - cadwch le nawr

Mae'r dyddiadau isod ar gyfer sesiwn gyntaf y cwrs a byddwn yn anfon y manylion llawn atoch chi gyda'ch cadarnhad archebu.

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018

Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

Book now

Byddwch yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Mynd ar y draffordd
 • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
 • Gyrru gyda'r nos
 • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
 • Gyrru ar ffyrdd gwledig
 • Meddwl ymlaen llaw - fel yr ydych chi nawr


Beth yw'r manteision i chi?

 • Sgiliau gyrru gwell
 • Mwy o gyfle i gael yswiriant is
 • Llai o berygl o gael damwain neu niweidio'ch hun, eich ffrindiau ac eraill

Cefnogir cyrsiau Pass Plus gan Lywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM