Chwilio'r wefan
English

Caniatâd i osod sgaffaldiau / hysbysfyrddau / ffensys ar briffordd

Os ydych yn bwriadu gosod sgaffaldau, hysbysfyrddau neu ffensys ar unrhyw ran o briffordd gyhoeddus yn Abertawe, bydd angen trwydded arnoch gennym.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Ni roddir trwyddedau os bydd gosod y sgaffald, yr hysbysfwrdd neu'r ffensys mynd yn groes i unrhyw ddarpariaeth yn Neddf Priffyrdd 1980.

Bydd angen i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth o leiaf £5 miliwn. Rhaid cyflwyno copi cyfredol o'ch tystysgrif yswiriant gyda'ch cais. Byddwch yn gallu lanlwytho fersiwn electronig fel rhan o'r ffurflen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM