Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol yr Esgob Gorel - Achubwr Bywydau (Pwll Nofio)

Dyddiad cau: 28/08/22 15 awr yr wythnos, Gradd 3, SCP 4. Cyflog fesul awr £9.99 Bydd y swydd yn un dros dro tan 31 2023 i ddechrau

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Swyddog Hwb URC a goruchwyliwr llanw chwaraeon/Hwb rhan amser

Dyddiad cau:09/09/22 Gradd 5 (SCP 7-9) £20,444 - £21,269 37 awr yr wythnos a 52 wythnos y flwyddyn. Cyfnod penodol o 3 Hydref 2022 tan 3 Gorffennaf 2025. Mae'r Pennaeth a'r llywodraethwyr yn dymuno penodi Swyddog Hwb URC brwdfrydig ac ymroddgar goruchwyliwr llanw rhan amser ar gyfer yr ysgol. Ariennir y swydd yn rhannol gan Undeb Rygbi Cymru.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth - Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 16/09/22 (12noon). Cyflog: L6 - L10. Lleoliad: Abertawe. Math o gontract: Amser llawn. Hyd y contract: Parhaol. Dyddiad Cychwyn: Ionawr 2023, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny.

Ysgol Gymunedol Townhill: Gofalwr(aig) Rhan Amser

Dyddiad cau: 26/08/22. Cyflog: £8288 y flwyddyn. Oriau gwaith: 15:00 - 18:00, Dydd Llun - Dydd Gwener. 15 awr yr wythnos/52 wythnos y flwyddyn.

Bishopston Primary -Gofalwr -Dyddiad cau: 19/08/22

Cyflog: Gradd 4 (SCP 5-6) - Gofalwr Rhan Amser (20 awr) / 52 wythnos y flwyddyn £19,650 - £20,043 (pro rata) Mae llywodraethwyr yr ysgol hon sy'n un cyfle cyfartal uchel ei chyflawniad, yn dymuno penodi aelod o staff â chymwysterau addas ac sy'n dymuno chwarae rhan lawn yn natblygiad Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt i lenwi'r swydd wag ganlyno.

Ysgol Gynradd Burlais - 2 x Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddid Cau: 29/08/2022 (12 noon), Gradd 4 £19,312 (pro-rata), un swydd yn 27 ½ awr yr wythnos ac un ar 26 awr yr wythnos, Bydd hwn yn benodiad dros dro tan 31 Mawrth 2023 i ddechrau, Angen ar gyfer 3 Hydref 2022.

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Darpariaeth Gofal Cofleidiol Lefel 1

Dyddiad cau: 14/10/22, 12.00pm. Gradd 2. Dros do (mae'n bosibl y daw yn swydd barhaol). 27.5 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn. Cyflog presennol: £19,293 (pro-rata). Dyddiad cychwyn: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022.

Lleoliad Dechrau'n Deg 'Sunflowers' Sant Tomos - Gweithiwr Cynnal Ychwanegol

Dyddiad cau: 09/09/22. Rhestr fer: 13/09/22. Cyfweliadau: 16/09/22. Cyflog - £20,444-£21,269 y flwyddyn pro rata. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.