Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 06/10/23, 11.59pm. Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 Dros Dro. Cyflog Presennol: Gradd 4. Cytundeb: 27.5 awr yr wythnos. Dyddiad cychwyn: Dydd Llun 6 Tachwedd 2023 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, i'w adolygu ym mis Gorffennaf 2024. Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Llandeilo - Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu

Dyddiad cau: 19/10/2023 (12 noon), Gradd 6: (SCP 11-17) £24,054 - £26,845 (pro rata), Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi wedi cychwyn y flwyddyn academaidd. 40 wythnos, 37 awr yr wythnos, Dyddiad cychwyn: yn agored i drafodaeth 08/01/24 - fe hoffem ni gynnwys rhywfaint o amser trosglwyddo cyn hyn hefyd.

Ysgol Gynradd Pontarddulais: Dirprwy Bennaeth Athro

Dyddiad cau: 13/10/23, 12.00pm. Gwasanaeth Addysg. I ddechrau 1 Ionawr 2024. L11 - L15. Math o Gontract: Llawn Amser. Tymor y contract: Parhaol. Nifer ar y gofrestr: 399.

Ysgol Gynradd Gellifedw: Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 11/10/23, (4.00PM). Cyflog: £22,369 - £23,194 y flwyddyn pro rata, Gradd 5 SCP 7-9. Dros dro Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg yn Honey Bees Dechrau'n Deg Birchgrove.

Ysgol Gyfun Gŵyr: Technegydd TGCh

Dyddiad cau: 07/11/23, 9.00am. Gradd 5 (SCP 7-9) £22,369 - £23,194 pro rata - 37 awr - 40 wythnos.

Ysgol Gynradd Hafod: Dirprwy Bennaeth Athro

Dyddiad cau: 25/10/23, 4.30pm. LSR: L5-L9 £50,461- £55,702 y flwyddyn. Nifer ar y gofrestr: 231 (3-11 oed). Math o gontract: Llawn amser. Tymor y contract: Parhaol. Swydd yn dechrau: Ionawr 2024.

Ysgol Gynradd Portmead: Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu Swyddfa

Dyddiad cau: 09/10/23, 12.00pm. Angen ar gyfer Hydref 2023 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. 32.5 awr yr wythnos. Gradd 5 (SCP 7-9).

Ysgol Gynradd Gendros: Dirprwy Bennaeth Athro

Dyddiad cau: 17/10/23 (12pm). Cyflog: Arweinyddiaeth 7 - 11. Math o gontract: Llawn amser . Tymor y contract: Parhaol. Dyddiad dechrau: Ionawr 2024

Ysgol Gynradd Portmead: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau 20/10/23 (12 ganol dydd). Cyflog £22,369 - £23,194 y flwyddyn pro rata, Gradd 5. 18 awr yr wythnos . Mae Dechrau'n Deg Jaspers Portmead yn dymuno penodi gweithiwr gofal plant dros dro a rhan-amser brwdfrydig a phenodol i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant 2-3 oed yn y gymuned leol.