Chwilio'r wefan
English
contact card

Tocynnau bws consesiynol

Mae rhai pobl yn gymwys i deithio am ddim neu deithio gostyngedig ar wasanaethau bysus lleol.

Cludiant am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru i bobl dros 60 oed neu bobl sydd ag anableddau cymwys

Mae pasys bws ledled Cymru yn cael eu disodli â Cherdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd o dan frand Trafnidiaeth Cymru. Bydd pob pàs bws gwyrdd presennol yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2019.

Er mwyn sicrhau y gallwch barhau i fwynhau manteision teithio am ddim, dylech wneud cais am eich cerdyn newydd mewn da bryd.

Mae'n hawdd gwneud cais. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio am ragor o wybodaeth.

Sut rydw i'n cael tocyn bws newydd os ydyw ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn?
Os yw eich tocyn bws ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn, rhaid talu £10.00 cyn y gallwn gyflwyno un newydd.  Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio am ragor o wybodaeth.

Cwestiynau cyffredin am ailgyflwyno cardiau bws consesiynol

 

Teithio am ddim ar wasanaethau bysus lleol yng Nghymru i berson sy'n teithio gyda rhywun ag anabledd ac y mae angen cymorth arno (cerdyn cydymaith)

Os oes angen cymorth rhywun arall arnoch wrth deithio ar gyfer rhai o'ch teithiau neu bob un ohonynt, gallwch wneud cais am gerdyn cydymaith sy'n darparu teithio am ddim i un person sy'n mynd gyda chi.

Gallwch gael cerdyn cydymaith os oes gennych:

  • Ymddygiad heriol, ac y mae angen eich goruchwylio drwy'r amser
  • Namau gwybyddol a meddyliol dwys (gan gynnwys pobl nad oes ganddynt ymwybyddiaeth o risg a gallu cyfyngedig i gynllunio a dilyn taith)
  • Cyfuniad o golli golwg a chlyw neu golli golwg a lleferydd sy'n atal symudedd annibynnol, neu
  • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol

Gallwch adnewyddu neu gael cardiau cydymaith newydd ar-lein: www.trc.cymru/cerdynteithio.

Os oes angen cerdyn cydymaith arnoch, e-bostiwch tocynnaubws@abertawe.gov.uk. Byddwn yn asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf, ac yna gallwn brosesu'ch cais. 

 

Cludiant rhatach i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed yng Nghymru

Os ydych chi rhwng 16 a 21 oed, gallwch dderbyn gostyngiad o 1/3 oddi ar gludiant ar fws gyda mytravelpass. Mae'r cerdyn am ddim.

I gael mwy o wybodaeth ac i wybod sut i wneud cais, ewch i'r wefan, Fy ngherdyn teithioYn agor mewn ffenest newydd.

Cwestiynau cyffredin am ailgyflwyno cardiau bws consesiynol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgyflwyno cardiau bws consesiynol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM