Toglo gwelededd dewislen symudol

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Mae tocynnau tymor meysydd parcio ar gael ar gyfer:

 • Heol East Burrows (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Stryd Madoc
 • Stryd Paxton (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Glanfa Pocketts
 • Maes parcio aml-lawr Dewi Sant (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Y Strand (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Salubrious Place
 • Maes Parcio Langland
 • Maes parcio'r Baddon (ddim ar gael ar hyn o bryd)
 • Maes parcio Langland ar gyfer staff y Langland Brasserie

Gellir ystyried meysydd parcio eraill. Ebostiwch ni yn meysydd.parcio@abertawe.gov.uk i gael dyfynbris ar gyfer unrhyw faes parcio arall.

Sut i gyflwyno cais

Cyflwynwch gais ar-lein am docyn tymor ar gyfer meysydd parcio Cyflwynwch gais am docyn tymor meysydd parcio

I gyflwyno cais am docyn tymor ar gyfer meysydd parcio, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein. Faniau â charnau tro olwynion safonol a cheir yn unig caiff eu hystyried ar gyfer tocyn tymor (uchafswm o 3.3 metr o hyd). Ni chaiff faniau â charnau tro olwynion hir eu derbyn.

Sylwer: Os yw'r lleoedd yn y maes parcio rydych yn cyflwyno cais amdano yn llawn o ran nifer y tocynnau tymor sydd ar gael, efallai na fydd Gwasanaethau Parcio yn gallu gyflwyno'r tocyn tymor a bydd ad-daliad/ hysbysiad yn cael ei anfon atoch cyn gynted â phosib.

Ffïoedd

Byddwch yn gallu talu am eich tocyn tymor ar yr un pryd ag yr ydych yn cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.

Meysydd Parcio Canol y DdinasMeysydd Parcio y tu allan i Ganol Dinas Abertawe
1 mis£751 mis £66
3 mis£2203 mis£167
6 mis£4406 mis£334
12 mis£73512 mis£550

 

Tocynnau sy'n mynd ar goll neu sydd wedi'u difrodi

Os yw tocyn tymor yn cael ei brynu ac yn mynd ar goll neu'n cael ei ddifrodi oherwydd bod deiliad y cerdyn wedi'i gamddefnyddio, bydd angen talu ffi o £25.00 i gael un newydd. Mae hyn yn cynnwys cardiau tocyn maes parcio aml-lawr a chardiau tocyn Parcio a Theithio.

Mae'r tocyn tymor yn ad-daladwy, ond mewn achosion lle caiff y tocyn tymor ei ddychwelyd cyn y dyddiad dod i ben, bydd yr ad-daliad yn seiliedig ar y misoedd llawn sy'n weddill.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch meysydd.parcio@abertawe.gov.uk.

Cyflwynwch gais am docyn tymor meysydd parcio

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i gyflwyno cais am docyn tymor meysydd parcio. Gallwch dalu ar yr un pryd â chwblhau'r ffurflen.

Amodau a thelerau defnydd i ddeiliad tocyn tymor

Darllenwch isod yr amodau a thelerau i ddeiliaid tocyn tymor yn y maes parcio.
Close Dewis iaith