Toglo gwelededd dewislen symudol

Trên Bach Bae Abertawe

Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Blackpill, West Cross, Norton, Ystumllwynarth, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr.

Swansea Bay Rider Land Train

Swansea Bay Rider Land Train

Mae Trên Bach Bae Abertawe wedi gorffen ar gyfer y gaeaf, bydd yn ôl yng ngwanwyn 2024, dyddiad i'w gadarnhau.

 

 

 

Prisiau

  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch Safonol - £6.50
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a'r henoed) - £5.50
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch  PTL - £4.00
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch  Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £15.00

Gallwch brynu tocyn ar y trên.

Hygyrchedd
Mae Trên Bach Bae Abertawe yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gall cŵn deithio ar y trên os ydynt ar dennyn a than reolaeth.
Sylwer: Mae Trên Bach Bae Abertawe yn dibynnu ar y tywydd, ac ni fydd yn teithio os bydd yr amodau'n wael.

I gael rhagor o wybodaeth am Trên Bach Bae Abertawe: outdoorattractions@swansea.gov.uk

Close Dewis iaith