Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i gael mynediad at wasanaethau'r Ganolfan Gyswllt pan fo'r adeilad ar gau

Ystyriwch wneud tasgau ar-lein cyn e-bostio neu ffonio fel y gall ein staff ymdrin â'ch ceisiadau'n fwy effeithlon.

Ffoniwch os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch ar-lein yn unig, neu os nad oes gennych fynediad i e-byst.

GwasanaethCysylltwch â ni ar-leinYr hyn y gellir ei wneud ar-leinFfôn

Budd-dal Tai (BT)

Gostyngiad Treth y Cyngor

Gwefan: www.abertawe.gov.uk/budddaltai

www.abertawe.gov.uk/GTC

E-bost: budd-daliadau@abertawe.gov.uk

 

 • Cofrestru bwriad i hawlio
 • Gwneud cais am fudd-dal/ostyngiad
 • Adrodd am newid mewn amgylchiadau
 • Cysylltwch â ni
01792 635353
Prydau Ysgol Am Ddim

Gwefan: www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

E-bost: prydauysgolamddim@abertawe.gov.uk

 

 • Gwneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim
 • Adrodd am newid mewn amgylchiadau
 • Cysylltwch â ni
01792 635353
Treth y Cyngor

Gwefan: www.abertawe.gov.uk/trethycyngor

E-bost: TrethyCyngor@abertawe.gov.uk

 

 • Talu'ch Treth y Cyngor
 • Gofyn i dalu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol
 • Cael gwybodaeth am ostyngiadau ac eithriadau
 • Rhoi gwybod i ni am newidiadau yn eich amgylchiadau
 • Gofyn am ostyngiad os ydych mewn credyd
 • Gofyn am gopi o'ch bil
 • Cysylltwch â ni os ydych chi'n cael anhawster talu
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Cysylltwch â ni
01792 635382
Ardrethi Busnes

Gwefan:

www.abertawe.gov.uk/trethibusnes 

www.abertawe.gov.uk/cyngorcovid19argyferbusnesau

E-bost: busnes.rates@abertawe.gov.uk

 

 • Talu'ch Ardrethi Busnes
 • Canfod pa ostyngiadau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer
 • Canfod pa help sydd ar gael i fusnesau sy'n ymdrin â Coronafeirws
 • Rhoi gwybod i ni am newidiadau mewn amgylchiadau
 • Cysylltwch â ni os ydych chi'n cael anhawster talu
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Cysylltwch â ni
01792 635937
Asesiadau ariannol Gofal Cymdeithasol a thaliadau gofal preswyl (nid asesiad gofal yw hwn, ond asesiad ariannol i gyfrifo faint y mae'n rhaid ei dalu am y gofal a gaiff ei ddarparu - cynhelir yr asesiadau gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol)

Gwefan: www.abertawe.gov.uk/gofalcymdeithasolioedolion

E-bost: scif@abertawe.gov.uk

 

 01792 636380 
Taliadau Uniongyrchol ar gyfer gofal cymdeithasol (dyma'r tîm sy'n gwneud y taliadau, nid y tîm sy'n penderfynu pa daliadau y dylid eu gwneud - swyddogaeth y gwasanaethau cymdeithasol yw honno)

Gwefan: www.abertawe.gov.uk/taliadauuniongyrchol

E-bost: dpfinance@abertawe.gov.uk

 

 01792 636511