Chwilio'r wefan
English

Cau'r Archifdy i'r Cyhoedd

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr ac ymwelwyr, bydd yr Archifdai (Abertawe a Chastell-nedd) yn cau i'r cyhoedd am gyfnod amhenodol o 19:00 ddydd Mawrth 17 Mawrth.

 

Archives logo

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyd-wasanaeth ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Archifau AchrededigDyma'r lle i ddysgu am hanes eich ardal leol, olrhain hanes eich teulu, ymchwilio am eich traethawd prifysgol, a llawer mwy.

Rydym yn cadw dogfennau, mapiau, lluniau a recordiadau ynglŷn â hanes Gorllewin Morgannwg, sef Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, yn cynnwys Gŵyr a Chymoedd Afan, Nedd a Thawe.

Rydym yn ymroddedig i ddiogelu treftadaeth archifol Gorllewin Morgannwg, a mae ein staff cymwynasgar a gwybyddus yma i helpu chi gyda'ch ymchwiliad.

Mwy o ddolenni cyflym...

 Trefnu ymchwiliad ar eich cyfer | Arddangosfeydd arlein o'r archifau | Adneuo neu rhoddi archifau | Trefnu copiau o ddogfennau | Cyhoeddiadau ar werth yn ein siop arlein | Sgyrsiau ac ymweliadau grŵp | Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM