Chwilio'r wefan
English

Rydym AR AGOR, ond nodwch bod bwcio ymlaen-llaw yn HANFODOL. Mae gwybodaeth lawn am gyrchu'r gwasanaeth ar gael yma.

Yn y cyfamser, gallwch chi chwilio yn ein catalogau ar-lein, pori ein harddangosiadau ar-lein neu ofyn i ni archwilio i rywbeth ar eich rhan.

- - - - - -

Ar ddydd Gwener 21 Mai cyflwynwn Swansea's Air Raids: Traces, Ordnance and Effects, sgwrs arlein gan Dr John Alban a Nigel Robins.  PDF Document Cewch mwy o wybodaeth a chofrestrwch i'r digwyddiad... (PDF, 386KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Archives logo

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyd-wasanaeth ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Archifau AchrededigMae archifau Canolfan Ddinesig Abertawe'n cynnwys dogfennau, mapiau, ffotograffau a chofnodion am hanes Gorllewin Morgannwg, sy'n cynnwys Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ardaloedd Gŵyr a chymoedd Afan, Nedd ac Abertawe.

Dyma'r lle i ddysgu am eich ardal leol, olrhain eich hanes teulu, ymchwilio ar gyfer eich traethawd estynedig a llawer mwy. Mae ein staff cymwynasgar a gwybodus ar gael i'ch helpu gyda'ch ymchwil.

Rydym hefyd yn derbyn deunydd archifol gan y cyhoedd i ychwanegu at ein casgliadau ac i helpu i ddiogelu cofnodion treftadaeth ein hardal.

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yw'r Gwasanaeth Archifau.

Mwy o ddolenni cyflym...

 Trefnu ymchwiliad ar eich cyfer | Arddangosfeydd arlein o'r archifau | Adneuo neu rhoddi archifau | Trefnu copiau o ddogfennau | Cyhoeddiadau ar werth yn ein siop arlein | Sgyrsiau ac ymweliadau grŵp | Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM