Chwilio'r wefan
English

Gwneir gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y rhwydwaith ddydd Sul 16 Mai 2021, ac o ganlyniad ni fyddwch yn gallu defnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus Llyfrgell Ganolog Abertawe tan ar ôl 1.30pm. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn sgîl hyn.

 

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau ar ddydd Llun 3 Mai (Gŵyl Banc cynnar mis Mai) a dydd Llun 31 Mai (Gŵyl Banc y gwanwyn).

Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Oriau agor

Dydd Mawrth 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 4.00pm
Dydd Sul 10.00am - 4.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu
  • Pori trwy lyfrau - does dim angen gwneud apwyntiad. Am fanylion trefniadau mynediad neu gyfyngiadau, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Mae gan Lyfrgell Ganolog Abertawe gasgliad cyfeirio mawr a thîm ymholiad arbenigol. Mae ganddi hefyd nifer mawr o gasgliadau ac adnoddau hanes lleol arbenigol.

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Casgliad llyfrau sain a phrint bras: Oes
Casgliad llyfrau llafar: Oes
Peiriant ehangu testun digidol: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod/TG: Ddim ar gael ar hyn o bryd
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes (ar y llawr daear a'r llawr cyntaf)
Dau ddarllenwr microffilm A3 - argymhellir eich bod yn cadw lle (llawr cyntaf)
Tri darllenwr microffilm digidol: Ddim ar gael ar hyn o bryd
Casgliad o fapiau (cyfredol a hanesyddol)
Ardaloedd astudio: Ddim ar gael ar hyn o bryd
Ardal lyfrgell fawr i blant
Cymorth wrth lenwi'ch ffurflen gais ar-lein ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 4, 4A, 7, (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 3SN

Enw:
Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Kerry Pillai
Ffôn:
01792 636464
Ffacs:
01792 637193
Wedi'i bweru gan GOSS iCM