Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Oriau agor

Dydd Mawrth 9.00am - 5.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 5.00pm
Dydd Iau 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu (taliad cerdyn sydd orau gennym, gallwch hefyd dalu ar-lein yn y llyfrgell). Os ydych am argraffu, bydd angen i chi archebu sesiwn ar gyfrifiadur hefyd.
  • Pori trwy lyfrau - does dim angen gwneud apwyntiad. Am fanylion trefniadau mynediad neu gyfyngiadau, cysylltwch â'r llyfrgell. Sylwer mai dim ond y llawr gwaelod yn y Llyfrgell Ganolog sy'n hygyrch.

 

Mae gan Lyfrgell Ganolog Abertawe gasgliad cyfeirio mawr a thîm ymholiad arbenigol. Mae ganddi hefyd nifer mawr o gasgliadau ac adnoddau hanes lleol arbenigol.

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Casgliad llyfrau sain a phrint bras: Oes
Casgliad llyfrau llafar: Oes
Peiriant ehangu testun digidol: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod/TG: seddi i 30, 12 cyfrifiadur -  PDF Document Polisi defnyddio'r ystafell ddarganfod (PDF, 378KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes (ar y llawr daear a'r llawr cyntaf)
Dau ddarllenwr microffilm A3 - argymhellir eich bod yn cadw lle (llawr cyntaf)
Tri darllenwr microffilm digidol - argymhellir eich bod yn cadw lle (llawr cyntaf)
Casgliad o fapiau (cyfredol a hanesyddol)
Ardaloedd astudio
Ardal lyfrgell fawr i blant
Cymorth wrth lenwi'ch ffurflen gais ar-lein ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 4, 4A, 7, (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 3SN

Enw:
Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Kerry Pillai
Ffôn:
01792 636464
Ffacs:
01792 637193
Wedi'i bweru gan GOSS iCM