Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe

Lleoedd yn Abertawe sy'n cynnig croeso cynnes i breswylwyr yr hydref a'r gaeaf hwn.

Rydym wedi rhestru'r lleoliadau yn Abertawe a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ymweld â nhw. Ni fydd angen i chi roi rheswm dros eich ymweliad, dewch i fwynhau'r hyn sydd ar gynnig mewn lle diogel, cynnes a chroesawgar.

Cofiwch wirio'r hyn sydd ar gynnig yn eich archfarchnadoedd a'ch caffis lleol hefyd.

Cofrestrwch eich lleoliad ar gyfer ein rhestr o Leoedd Llesol Abertawe Cofrestrwch eich lleoliad ar gyfer ein rhestr o Leoedd Llesol Abertawe

 

Map o Leoedd Llesol Abertawe

 

Rhestr o Leoedd Llesol Abertawe a'r hyn sydd ar gynnig

Canolog

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Y Castell, Townhill, Uplands, Glannau

Canolfan Gymunedol Brynmill

Heol St Albans, Brynmill SA2 0BP

www.abertawe.gov.uk/canolfangymunedolbrynmill
https://brynmillcommunitycentre.org.uk/
www.facebook.com/brynmillcommunitycentre/

07966 246 033
fiona.hughes@abertawe.gov.uk

Clwb Brecwast Boreau Iau - bob dydd Iau rhwng 11.00am ac 1.00pm:

 • Grŵp o breswylwyr, o blant ifanc hyd at bobl mewn oed
 • Lle i fwynhau cwmni, ceisio cyngor a gwybodaeth
 • Daw therapydd i'r clwb bob mis i dylino gyddfau / dwylo'r rheini sy'n dod iddo
 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • rholiau brecwast gyda the / coffi / lluniaeth ysgafn £2.00
  • te / coffi / diodydd meddal - cymaint ag y dymunwch am £1.00
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae'r cynghorydd lleol, Allan Jeffrey, ar gael bob wythnos yn y Clwb Brecwast drwy gymhorthfa anffurfiol
  • mae'r cydlynydd ardal leol, Fiona Hughes yn dod bob wythnos
  • mae staff lles Prifysgol Abertawe ar gael yn fisol i ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n mynd iddo
  • mae'r PCSO lleol yn dod i'r clwb pryd bynnag y gall i roi gwybodaeth a chyngor i breswylwyr

 

Llyfrgell Ganolog

Gweler hefyd: Y Ganolfan Ddinesig

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellganolog
01792 636464

Dydd Llun: Ar gau
Dydd Mawrth: 9.00am - 7.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 7.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 7.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 7.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn cyfeirio pobl at amrywiol wasanaethau'r cyngor a sefydliadau partner, gan ddibynnu ar yr ymholiad
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn y Llyfrgell Ganolog

 

Y Ganolfan Ddinesig

Gweler hefyd: Llyfrgell Ganolog

Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

www.abertawe.gov.uk/canolfanddinesig

Dydd Llun - ddydd Gwener, 8.30am - 5.00pm

Seddi i'r cyhoedd yn y dderbynfa a'r ardaloedd arddangos y tu mewn i fynedfa'r Ganolfan Ddinesig.

 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch (Changing Places)
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
  • ffïoedd yn berthnasol am barcio tymor hir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gellir eu prynu yng Nghaffi Glan Môr (ar agor oriau tebyg)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cyfeirio ac arweiniad ar ystod eang o faterion gan brif wasanaeth cyswllt cwsmeriaid y cyngor

 

Community Together

34 Castle Street, Canol y Ddinas SA1 1HZ

Community Together on Facebook

nicola.george@caredig.co.uk
07881 360228

3ydd dydd Mawrth o bob mis, 11.30am

Clwb pŵl am ddim yn Riley's. Rhaid llenwi ffurflen untro. Ni rennir manylion personol ag unrhyw un.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Toiledau
 • Dŵr yfed ar gael

 

Oriel Gelf Glynn Vivian

Heol Alexandra SA1 5DZ

www.glynnvivian.co.uk
www.facebook.com/GlynnVivian
www.instagram.com/glynnvivian
https://twitter.com/OG_GlynnVivian

oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk
01792 516900

Dydd Mawrth - ddydd Sul, 10.00am - 5.00pm (mynediad olaf 4.30pm)

Mynediad am ddim.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Man awyr agored
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau cymunedol am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian
 • Pasys bws ar gael i ffoaduriaid neu geiswyr lloches
 • Gweithgareddau am ddim i bobl ar incwm isel - gofynnwch yn yr oriel am ragor o fanylion
 • Llwybrau, offer celf a phecynnau i deuluoedd ar gael am ddim

 

Growing Real Opportunities for Women (GROW) Cymru

Uned 12, Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG

www.growcymru.org.uk

yvonne@growcymru.org.uk
01792 712888

Dydd Llun - Dydd Gwener, 10.00am - 3.00pm

Bydd Growing Real Opportunities for Women (GROW) Cymru yn darparu lle cyfeillgar a chynnes. Os hoffech, dewch â'ch gwau, eich gwnïo a/neu'ch brodwaith a gallwch rannu'ch sgiliau (beth bynnag ydynt) ag eraill.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth, byrbrydau, bisgedi
  • brecwast 10.30am - 12.30pm
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • bydd y banc bwyd/man rhannu bwyd hwn ar agor Dydd Mercher, 10.30am - 12.30pm.
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • byddwn yn rhannu gweithgareddau GROW a gweithgareddau partneriaid, h.y. ESOL, cyfeirio pobl at sefydliadau eraill

 

Eglwys Lifepoint

Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road SA1 6TD

www.lifepoint.org.uk

simon.powell@lifepoint.org.uk
01792 472828

Prynhawn Iau, 1.00pm - 3.00pm: Lle Llesol Abertawe cynnes, dros dro
2 awr lle gallwch gadw'n gynnes yng Nghanolfan Gymunedol Mayhill. Bydd gemau i'w chwarae a phobl i siarad â nhw.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bydd diodydd poeth am ddim ar gael a theisennau
 • Dŵr yfed ar gael
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • prynhawn Iau 1.00pm - 3.00pm

 

Eglwys St James

71 Walter Road, Canol y Ddinas SA1 4QA

www.stjamesswansea.org.uk

swanseastjames@gmail.com 

Dydd Mercher, 11.30am - 3.00pm

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer dechrau'r prynhawn.

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gweinir te a choffi, cawl a rholyn am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn bwriadu darparu cyngor ar fudd-daliadau ac ynni yn achlysurol
 • Tenis Bwrdd
 • Cornel wau

 

MAD Abertawe (Cerddoriaeth, Celf, Digidol)

216 Y Stryd Fawr, Canol y Ddinas SA1 1PE

www.swanseamad.com/
https://twitter.com/swanseamad
www.facebook.com/SwanseaMAD
www.instagram.com/swanseamad/
www.linkedin.com/company/swansea-music-art-digital/

geraint@madswansea.com
01792 648420

Dydd Llun - Dydd Iau, 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener, 9.00am - 4.00pm

Mae MAD Abertawe yn gweithio ar gyfer byd teg, lle gall pobl fod yn nhw eu hunain a ffynnu! Rydym yn elusen ieuenctid a chymunedol gynhwysol, llawr gwlad, wrthdlodi, wrth-hiliol, sydd o blaid cydraddoldeb ac sy'n anoddefgar tuag at wahaniaethu ac anghyfiawnder.  Rydym yn darparu man diogel cynhwysol i bobl gael mynediad at eiriolaeth, celfyddydau creadigol, technoleg ddigidol, addysg, cymorth cyflogaeth, hyfforddiant, gweithgareddau ymgyrchu a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar degwch a pherthyn.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth, diodydd meddal, byrbrydau a lluniaeth am ddim (gan gynnwys ffrwythau ffres, bisgedi, creision, tost etc)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cymorth cyflogaeth, gwybodaeth/cefnogaeth ariannol, gwybodaeth/cefnogaeth ynni, defnyddio offer/cynhwysiad digidol
 • Mae pethau ymolchi ar gael
 • Cyfle i ddefnyddio cardiau SIM/data

 

Amgueddfa Abertawe

Victoria Road SA1 1SN

www.swanseamuseum.co.uk
www.facebook.com/swanseamuseum
https://twitter.com/AmgueddfaTawe

swansea.museum@swansea.gov.uk
01792 653763

Dydd Mawrth - Dydd Sul: 10.00am - 4.30pm (mynediad olaf 4.00pm)

Mae Amgueddfa Abertawe'n llawn trysorau a chasgliadau o Abertawe'r gorffennol a phob cwr o'r byd.  Dewch i weld ein casgliadau parhaol a dros dro.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Man awyr agored
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd ein staff cyfeillgar sy'n barod i helpu yn gwneud eu gorau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein casgliad a'r ardal leol - p'un a hoffech ofyn cwestiwn hanesyddol neu ofyn am gyfeiriadau
 • Mae mynediad am ddim i'r arddangosfeydd yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau am ddim

 

Topic House

56 Teilo Crescent, Mayhill SA1 6SX

topichouse30@outlook.com
01792 642237

Prynhawn Llun, 2.00pm - 4.00pm: celf a chrefft                      
Dydd Mawrth a Dydd Iau, 10.00am - 2.00pm: boreau coffi gyda gweithgareddau bingo 'play your cards right' 
Dydd Mercher, 10.00am - 3.00pm: Clwb Dementia: mae croeso i bawb, pryd twym un cwrs, gellir trefnu cludiant o ddrws i ddrws gyda DANSA
Dydd Gwener, 11.30am - 2.00pm, cinio tri chwrs - rhaid archebu erbyn dydd Iau

Canolfan gwybodaeth a gweithgareddau i bobl hŷn, croeso i bawb.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • Dydd Llun: te, coffi, bisgedi
  • Dydd Mawrth a dydd Iau: brechdanau, teisennau etc.
  • Dydd Gwener: pryd 3 chwrs, rhaid archebu ymlaen llaw erbyn dydd Iau
 • Dŵr yfed ar gael
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau

 

Llyfrgell Townhill

Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill SA1 6PH

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltownhill
01792 512370

Dydd Llun: 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: 1.00pm - 5.00pm
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau: 1.00pm - 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gallwn gynnig cyngor ar ddeunydd darllen ar gyfer busnes neu bleser a gallwn gyfeirio pobl at yr adran berthnasol ar gyfer ymholiadau'r cyngor
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Townhill

 

 

Dwyrain

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Bon-y-maen, Clydach, Llangyfelach, Llansamlet, Treforys, St Thomas

 

Cyngor Cymuned Clydach

Canolfan Adnoddau Cymuned Forge Fach, Hebron Road, Clydach SA6 5EJ

www.facebook.com/clydachcc

mail@clydach.wales
01792 845566

Bob dydd Mawrth rhwng 12.00pm a 2.00pm mae Cyngor Cymuned Clydach a Chaffi Forge Fach yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu lle croesawgar cynnes i'r gymuned.

Galwch heibio am sgwrs yn ystafell y chwaraewyr Forge Fach a mwynhewch sgwrs, paned a phowlen o gawl ffres a rholyn bara am ddim. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae amrywiaeth eang o luniaeth ar gael o Gaffi Forge Fach

 

Llyfrgell Clydach

Stryd Fawr, Clydach SA6 5LN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellclydach
01792 843300

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cynhelir cymorthfeydd Gweithffyrdd bob dydd Llun o 11.00am ac mae Switched On Swansea hefyd yn cwrdd yn rheolaidd i gynnig cyngor
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Clydach

 

Cyngor Cymuned Llangyfelach ac Eglwys Llangyfelach

Eglwys Dewi Sant a Cyfelach Sant, Swansea Road SA5 7JA

www.llangyfelachcommunitycouncil.org.uk

llangyfelachcc@outlook.com
07813 956 136

Dydd Iau, 10.00am - 2.00pm yn ystod mis Rhagfyr, Ionawr, Chwefror a Mawrth.
Cynhesrwydd a chroeso. Gemau a gweithgareddau eraill.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, cawl a rhôl - y cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael

 

Llyfrgell Llansamlet

242 Heol Peniel Green, Llansamlet SA7 9BD

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellllansamlet
01792 771652

Dydd Llun: Ar gau
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Mercher: 2.00pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 12.00pm

 

Llyfrgell Treforys

Heol Treharne, Treforys SA6 7AA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltreforys
01792 516770

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gwybodaeth am grwpiau a lleoliadau eraill yn yr ardal, cyfeirio at sefydliadau amrywiol eraill gan gynnwys cydlynwyr ardaloedd lleol, Dewch Ar-lein Abertawe etc
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Treforys

 

Eglwys St Thomas

Eglwys yr Holl Saint, St Thomas, Lewis Street, St Thomas SA1 8BP

www.sts.church
facebook.com/stthomasswansea
instagram.com/stthomasswansea

office@sts.church
01792 455671

Dydd Mercher, 9.00am - 5.00pm
Dydd Iau, 9.00am -5.00pm
Dydd Gwener, 9.00am - 1.00pm
Bore Sadwrn, 9.00am - 12.00pm

Ardal eistedd gyfforddus. Pryd o fwyd cymunedol am ddim a gweithgareddau bob dydd Mercher, gan gynnwys dangosiadau ffilmiau hŷn.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bydd diodydd poeth yn cael eu gweini am ddim yn y man cynnes
  • bydd hefyd fyrbrydau am ddim a bydd pryd o fwyd am ddim ar ddydd Mercher
  • ni fyddwn byth yn gwrthod mynediad i'n caffi i unrhyw un a hoffai gael pryd o fwyd ond nad oes ganddo'r arian
 • Dŵr yfed ar gael
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • mae banc bwyd ar gael, 10.00am - 1.00pm
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Teledu

 

Llyfrgell St Thomas

Heol Parc Grenfell, St Thomas SA1 8EZ

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellstthomas
01792 655570

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 12.30pm
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • fel llyfrgell, gallwn gynnig gwasanaeth cyfeirio at lawer o sefydliadau a grwpiau gwahanol a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i helpu'r unigolyn sydd mewn angen
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell St Thomas

 

 

Gogledd

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Y Cocyd, Cwmbwrla, Glandŵr, Mynyddbach, Penderi

Llyfrgell Brynhyfryd

Heol Llangyfelach, Brynhyfryd SA5 9LH

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellbrynhyfryd
01792 650953

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 12.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol, a chyfeirio pobl at gefnogaeth berthnasol a gwasanaethau'r awdurdod lleol
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Brynhyfryd

 

Circus Eruption

92A Stepney Street, Cwmbwrla SA5 8BD

www.circuseruption.co.uk

contact@circuseruption.co.uk
01792 795778

Prynhawn Mercher, 2.00pm - 6.00pm, tan ddiwedd mis Mawrth.

Gemau bwrdd, paned, digon o fyrbrydau cynnes, croeso i bawb! Mynedfa tuag at gefn yr adeilad, heb risiau i bawb.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bwyd am ddim, bwyd sylfaenol i ddechrau (brechdanau crasu, tost, ffrwyth, bisgedi, cawl), er hoffwn ddatblygu hyn.
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim

 

Ffydd mewn Teuluoedd - Cwtch Cymunedol y Clâs

1 Beacons View Road, Y Clâs SA6 7HJ

www.faithinfamilies.wales
www.facebook.com/FIFClase
www.instagram.com/faithinfamilies_swansea/
https://twitter.com/Faithinfamilies

linda@faithinfamilies.wales
01792 773396

Gweler Facebook am ragor o fanylion (gan ddibynnu ar gyllid)

 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd gweithwyr cefnogi ar y safle i gynnig cyngor a chefnogaeth magu plant

 

Llyfrgell Fforest-fach

Heol Kings Head, Y Gendros SA5 8DA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellfforestfach
01792 586978

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 

Ogof Adullam

Eglwys Fethodistaidd Pen-lan, 149 Heol Gwyrosydd SA5 7BX

ogofadullam@gmail.com
07919 053 732

Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener, 10.00am - 2.00pm 

Ar agor i bawb. Bwyd, cyfeillgarwch, pŵl, Men's Shed.

 • Toiledau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gweinir bwyd twym am 12.15pm, te a choffi tan 1.30pm, tost 10.00am - 11.00am 
 • Dŵr yfed ar gael

 

Llyfrgell Pen-lan

Heol Frank, Pen-lan SA5 7AH 

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellpenlan
01792 584674

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • banc bwyd bob dydd Gwener yn yr adeilad cyfagos
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • digwyddiadau lleol, chwilio am swyddi a chyfeirio at ganolfannau cyngor, banciau bwyd ac asiantaethau eraill sy'n gweithio yn yr ardal
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Pen-lan
 • Parc / ardal chwarae awyr agored i blant y tu ôl i'r llyfrgell

 

 

Gogledd-orllewin

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Tregŵyr, Gorseinon a Phenyrheol, Llwchwr, Penllergaer, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Waunarlwydd

 

Eglwys Gymunedol Bont Elim

Alltiago Road, Pontarddulais SA4 8HU

www.bontelim.church
www.facebook.com/BontElimCommunityChurch

leadership@bontelim.org.uk
07919 013400

Bore Llun - Bore Gwener, 7.30am - 10.00am: diod boeth a thost am ddim
Dydd Llun - Dydd Gwener, 10.00am - 4.00pm: diod boeth am ddim a lle i ddod i siarad, darllen a mwynhau lle diogel
Bore Sul, 10.00am - 10.30am: brecwast wedi'i goginio am ddim

Croeso cynnes ac amgylchedd cynnes diogel lle gallwch gwrdd â ffrindiau neu eistedd a darllen.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae siop goffi ar y safle (gweler y manylion uchod am y lluniaeth am ddim sydd ar gael - does dim rhaid prynu dim)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn parhau i gyfeirio pobl i dîm lleol a all sicrhau eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau cywir. Rydym hefyd yn helpu'r rheini nad ydynt yn ymdopi drwy gynnig cymorth cwnsela drwy'r adegau anodd hyn.

 

Llyfrgell Gorseinon

15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon SA4 4AA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellgorseinon
01792 516780

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Gorseinon

 

Llyfrgell Tregŵyr

Stryd Mansel, Tregŵyr SA4 3BU

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltregwyr
01792 873572

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Tre-gŵyr

 

Llyfrgell Pontarddulais

Rhodfa St Michael, Pontarddulais SA4 8TE

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellpontarddulais
01792 882822

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Pontarddulais

 

 

Gorllewin

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Dyfnant a Chilâ, Fairwood, Mayals, Sgeti

 

Action For Elders

Neuadd Vivian, Mumbles Road, Blackpill SA3 5AS

www.actionforelders.org.uk/

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn- @actionforelders

stephanie.booth@actionforelders.org.uk
03033 030132

Bob dydd Llun, 1.00pm - 3.00pm

Cymysgedd o ymarfer corff a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys ymarfer corff ysgafn i bob gallu, cyngor iechyd sylfaenol a'r cyfle i rannu'ch bywyd a'ch sgiliau â phobl eraill.

Mae'n gyfle i gwrdd â phobl o oedran a diddordebau tebyg a chael rhai awgrymiadau er mwyn gwella iechyd a lles cyffredinol mewn amgylchedd cyfeillgar. Yn ystod yr awr gyntaf, gweinir diodydd a bwyd poeth a bydd yr ail awr yn gyfle i wneud ymarferion ysgafn.

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bydd bwyd a diodydd poeth ar gael rai wythnosau
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cyngor iechyd a lles. Gellir trefnu cefnogaeth ddigidol.

 

Llyfrgell Cilâ

Ridgeway, Cilâ SA2 7QS

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellcila
01792 516820

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd staff yn rhoi gwybodaeth yn unol â chais cwsmeriaid - mae llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Cilâ

 

Eglwys Gymunedol Sgeti

Carnglas Road, Sgeti SA2 9BP

www.skettycommunitychurch.com

pastorpaulmort@gmail.com
07842134495

Dydd Llun 2.00pm - 4.00pm
'Man Shed': digon o de a choffi a theisennau a bisgedi cartref a sgwrs (gan roi'r byd yn ei le!)

Dydd Mawrth 9.00am - 1.00pm
Dewch i gwrdd ag eraill mewn man twym neu dewch o hyd i le tawel ar eich pen eich hun. Gallwch ddarllen o amrywiaeth o bapurau newydd, chwarae tennis bwrdd, gwylio ffilm neu gael sgwrs. Beth bynnag y dewiswch ei wneud, hoffem eich gweld.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te a choffi, bisgedi, tost (a brechdan cig moch weithiau) - a'r cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd euh hunain
 • Papurau newydd a chylchgronau

 

Llyfrgell Sgeti

Heol Vivian, Sgeti SA2 0UN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellsgeti
01792 202024

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 

Swansea Lifestyle Centre

55 Gower Road, Sgeti SA2 9BH

www.facebook.com/AdventistSwansea

saunderslil@hotmail.com
07590 042 977

Dydd Iau, 8.30am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • brecwast llawn a wneir o blanhigion. Lluniaeth arall.
 • Dŵr yfed ar gael
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Ymarferion mewn cadair

 

 

Gŵyr

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Llandeilo Ferwallt, Gŵyr, Y Mwmbwls, Penclawdd, Pennard, West Cross

Caffi Cynefin

Ysgol Gynradd Llanrhidian, Llanrhidian SA3 1EH

www.llanrhidian.swansea.sch.uk/caffi-cynefin/

caswelld5@hwbmail.net
01792 390181

Rydym ar agor bob dydd Iau yn ystod y tymor, o 10.00am i 12.00pm.

Mae Caffi Cynefin yn ceisio dod â phobl at ei gilydd gan hyrwyddo pendantrwydd, caredigrwydd ac ymdeimlad o berthyn. Mae'r caffi'n cael ei redeg gan ein disgyblion gwych, sy'n cael profiad o weithio yn y 'byd gwaith go iawn'. Dewch i ymuno â ni! 

Mae Caffi Cynefin yn fan lle gall pob cenhedlaeth ddod at ei gilydd i ymlacio, mwynhau a myfyrio.  Dydyn ni ddim yn codi tâl am ein lluniaeth ond rydym yn dibynnu ar roddion er mwyn i'r caffi hwn fod yn gynaliadwy yn y tymor hir. Os hoffech wirfoddoli neu roi rhodd, cysylltwch â'r ysgol.

 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • rydym yn gweini te, coffi, diod ffrwythau ac amrywiaeth o deisennau (a roddir gan Oldwalls, Gŵyr), ac mae dewis iach wythnosol ar gael (ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis cael teisen!) Does dim angen talu! 
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • y rhan fwyaf o wythnosau mae ein Cydlynydd Ardal Leol yn galw heibio i gynnig cymorth a chyngor

 

Memoirs

Uned 1, Campion Gardens Village, Comin Clun SA3 3JB

www.campiongardensretirementvillage.co.uk/willow-court/information/

management.services@willowcourt.co.uk
01792 235200

Yn ddyddiol, 9.00am - 4.00pm 

Croeso cynnes gyda WiFi am ddim a digon o leoedd i eistedd. Mae ein preswylwyr yn groesawgar iawn ac maent yn mwynhau sgwrsio a rhannu straeon.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae gennym fwyty/siop goffi a gallwn gynnig lluniaeth am brisiau rhesymol iawn, gan gynnwys te, coffi a diodydd meddal

 

Eglwys y Bedyddwyr y Mwmbwls

Newton Road, Y Mwmbwls SA3 4BN

www.mumblesbaptist.org.uk
https://www.facebook.com/people/Mumbles-Baptist-Church/100087392871956/

contact@mumblesbaptist.org.uk

Bore Llun, 9.15am - 11.00am: Grŵp Chatterbox i fabanod, plant bach a'u gofalwyr    
Dydd Llun, 11.30am - 3.00pm: Man cynnes - lle clyd i bobl ddod ynghyd i sgwrsio/weithio
2il a 4ydd dydd Mercher y mis, 10.00am - 12.00pm: Boreau crefft - . Dewch â'ch offer gwau, crosio neu grefft arall eich hun neu ymunwch â ni am baned a sgwrs.

Dim plant heb gwmni oedolyn.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • helpwch eich hun i de, coffi, bisgedi/teisennau a dŵr am ddim
  • cawl a rholyn am ddim, 12.30pm - 2.00pm
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Llyfrau ar gael

 

Mumbles Methodist Church

6 Dunns Lane, Y Mwmbwls SA3 4AA

www.mumblesmethodist.org

gareth.susanne@gmail.com
01792 360004

Mae'r Grŵp Sgwrsio dydd Mawrth yn cwrdd yn Neuadd Victoria bob pythefnos rhwng 10.00am a 12.30pm - ar gyfer aelodau hŷn ein cymuned ond mae croeso i bawb. Cwrdd â ffrindiau newydd.

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gweinir te a choffi drwy gydol y bore yn ogystal â theisen a bisgedi
 • Dŵr yfed ar gael

 

Llyfrgell Ystumllwynarth

Lôn Dunns, Y Mwmbwls SA3 4AA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellystumllwynarth
01792 368380

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd staff yn chwilio am wybodaeth i gwsmeriaid, unrhyw beth o amserau bysus i lyfrau newydd
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Ystumllwynarth

 

Llyfrgell Pennard

Heol Pennard, Southgate, Pennard SA3 2AD

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellpennard
01792 233277

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: 9.00am - 12.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 

Red Community Project - rhan o Eglwys Linden

Canolfan Gristnogol Linden, Elmgrove Road, West Cross SA3 5LD

www.redcommunityproject.org.uk
www.instagram.com/RedCommunityProject

info@redcommunityproject.org.uk
01792 362122

Dydd Llun, 9.30am - 11.30am rhieni a phlant bach; 5.30pm - 7pm clwb ieuenctid blwyddyn 6 i flwyddyn 9 (yn ystod y tymor yn unig)
Dydd Mercher, 11.00am - 12.30pm Clwb brecinio; 1.30pm tan 3.30pm, Ioga
Dydd Iau, 12.00pm - 2.00pm Pryd o Fwyd Cymunedol (dydd Iau cyntaf y mis)
Dydd Gwener, 11.00am - 3.00pm Mae'r Côr Dementia ar agor i unrhyw un sy'n mwynhau canu ac sy'n amyneddgar gyda phobl sy'n byw gyda dementia

Bydd y gwahanol weithgareddau a gynhelir ar wahanol amserau'n fwy addas i grwpiau oedran gwahanol, ond mae croeso cynnes i bawb ar unrhyw adeg.

Mae ioga am ddim ond rhowch wybod i ni drwy Facebook eich bod chi'n dod.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae diodydd poeth am ddim ar gael yn ystod y rhan fwyaf o weithgareddau
  • brecwast wedi'i goginio yw'r brecinio
  • mae'r prydau cymunedol misol yn cynnwys prif gwrs wedi'i goginio a phwdin
  • awgrymir cyfraniad ar gyfer y grŵp plant bach ond does dim disgwyl i chi wneud hyn
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim

 


Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

Cofrestrwch eich lleoliad ar gyfer ein rhestr o Leoedd Llesol Abertawe

Os ydych yn sefydliad neu'n fusnes sydd am helpu pobl Abertawe drwy gynnig lleoliad cynnes, diogel rhowch wybod i ni a byddwn yn eich ychwanegu at ein cyfeiriadur.
Close Dewis iaith