Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben ar ddogfennau CCA diwygiedig drafft newydd y cyngor sy'n darparu arweiniad ar sut i gydymffurfio â pholisïau cynllunio CDLl mabwysiedig Abertawe.

Rydym yn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd. Yna byddwn yn mynd gerbron y Pwyllgor Cynllunio gydag  Adroddiad Ymgynghori diweddaredig a'r dogfennau terfynol arfaethedig i'w mabwysiadu. Caiff y CCA eu defnyddio i benderfynu ar yr holl geisiadau cynllunio yn y dyfodol.

I gael gwybodaeth mewn fformat arall, e-bostiwch ni yn cdll@abertawe.gov.uk

CCA Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd (Mehefin 2021 - Ymgynghoriad Drafft Diwygiedig)

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Caiff sylwadau eu hystyried. Yna byddwn yn mynd gerbron y Pwyllgor Cynllunio gydag Adroddiad Ymgynghori diweddaredig a'r ddogfen derfynol i'w mabwysiadu

Canllawiau Creu Lleoedd drafft ar gyfer AoHNE Gŵyr (Ymgynghoriad Drafft Mehefin 2021)

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Caiff sylwadau eu hystyried. Yn byddwn yn mynd gerbron y Pwyllgor Cynllunio gydag Adroddiad Ymgynghori diweddaredig a'r ddogfen derfynol i'w mabwysiadu.

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol y Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer Datblygiadau Preswyl diwygiedig

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Caiff sylwadau eu hystyried. Yn byddwn yn mynd gerbron y Pwyllgor Cynllunio gydag Adroddiad Ymgynghori diweddaredig a'r ddogfen derfynol i'w mabwysiadu.