Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Dysgwch sut i achub bywyd yn y dŵr

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe (PCCA) yn cynnig cyrsiau achub bywydau a dysgu nofio cyn haf prysur pan fydd miloedd yn draddodiadol yn heidio i'n traethau i fwynhau'r haul a nofio.

Grantiau ar gael ar gyfer mentrau bwyd yn ystod gwyliau ysgol yr haf

Mae cyllid ar gael ar gyfer sefydliadau sy'n cefnogi teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd gyda'r costau ychwanegol yn ystod gwyliau ysgol yr haf pan nad oes ganddynt fynediad at brydau ysgol am ddim.

Cerddorion ifanc yn cael cyfle i roi cynnig ar jazz

Mae cerddorion ifanc o ganolbarth a de-orllewin Cymru yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy jazz am ddim gyda Pete Long a Thriawd Eddie Gripper.

Men's Sheds can now apply for funding

Mae grantiau gwerth £25,000 bellach ar gael i gefnogi Men's Sheds presennol yn Abertawe a chefnogi rhai newydd.

Cyllid ar gael i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Mae rownd newydd o gyllid cyfalaf yn unig ar gael i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyda diffyg diogeledd bwyd yn Abertawe.

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog ar 29 Mehefin

Rydym yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog y DU ddydd Sadwrn. Byddwn yn nodi'r achlysur gyda seremoni arbennig yn Rotwnda Neuadd y Ddinas am 11am er mwyn codi baner Diwrnod y Lluoedd Arfog Cymru.

Sioe Awyr Cymru: Trefniadau cau ffyrdd dros dro

Bydd amrywiaeth o drefniadau cau ffyrdd dros dro yn sicrhau y gall degau ar filoedd o bobl fwynhau Sioe Awyr Cymru eleni'n ddiogel.

Arddangosfa Dylan Thomas yn Abertawe yn y ras am wobr genedlaethol

Mae Arddangosfa Dylan Thomas yn Abertawe wedi sicrhau lle ar restr fer categori'r Amgueddfa Fach Orau yng Ngwobrau Kids in Museums 2024.

Pentref Cyn-filwyr yn barod ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Bydd rhai o arddangosiadau awyr gorau Prydain yn diddanu'r torfeydd yn Sioe Awyr Cymru ar 6 a 7 Gorffennaf.
Close Dewis iaith