Chwilio'r wefan
English
Bag ailgylchu

Oes angen mwy o gyfarpar arnoch? Arweiniad ailgylchu a gwastraff i fyfyrwyr

Os rydych yn defnyddio'ch sachau i gyd neu os oes angen bin bwyd newydd arnoch chi, mae'n hawdd i chi ddod o hyd i ragor.

Caiff sachau ailgylchu eu dosbarthu i aelwydydd myfyrwyr ym mis Medi. Pan fydd sachau'n mynd yn brin arnoch, cysylltwch y tag a gynhwysir ym mhob rholyn â'ch sach neu'ch bin ar y diwrnod casglu a bydd y timau'n gadael mwy i chi.

Mannau casglu sachau ger prif gampysau'r brifysgol

Pwyntiau melyn = bagiau'n unig
Sêr glas = sachau a biniau gwastraff

Brynmill ac Uplands

  • Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, SA2 8PP
  • Swyddfa Bost Uplands, Uplands News, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HD
  • Lifestyle Express, Heol y Brenin Edward, Brynmill, SA1 4LX
  • Kays Convenience Store, 61 Stryd Bernard SA2 0HS

Mount Pleasant

  • Londis, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQ

Canol y Ddinas

Gellir casglu sachau a biniau gwastraff bwyd o lyfrgelloedd y cyngor a swyddfeydd tai rhanbarthol hefyd.

Rhestr lawn o fannau casglu yn Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM