Chwilio'r wefan
English

Mae llyfrgelloedd ar agor er mwyn archebu llyfrau a llyfrau llafar drwy'r gwasanaeth clicio a chasglu. Defnyddiwch eich llyfrgell agosaf.

 

Mae gwasanaethau digidol ar gael, gan gynnwys e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau.

 

Os ydych chi wedi benthyca unrhyw eitemau, byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. I gael rhagor o wybodaeth neu i holi am wasanaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell leol.

Magnifying glass

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor a chyfleusterau.

Mae gennym 17 o lyfrgelloedd yn ogystal â gwasanaeth cludo i'r cartref i deuluoedd na all gael mynediad i'w llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Llyfrgell Bonymaen (ar gau)

Rheolwr: Chris Skudra
Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.
Ffôn: 01792 469203
Manylion llawn Llyfrgell Bonymaen (ar gau)

Llyfrgell Brynhyfryd (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Sarah Williams
Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, Abertawe, SA5 9LH.
Ffôn: 01792 650953
Manylion llawn Llyfrgell Brynhyfryd (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Gorseinon (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Tracy Nicholas
15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA.
Ffôn: 01792 516780
Manylion llawn Llyfrgell Gorseinon (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Cilâ (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Steven Jeacock
Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.
Ffôn: 01792 516820
Manylion llawn Llyfrgell Cilâ (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Llansamlet (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Trish Nicholls
242 Heol Peniel Green, Llansamlet, Abertawe, SA7 9BD.
Ffôn: 01792 771652
Manylion llawn Llyfrgell Llansamlet (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Pennard (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Joanna Fee
Heol Pennard, Southgate, Pennard, Abertawe, SA3 2AD.
Ffôn: 01792 233277
Manylion llawn Llyfrgell Pennard (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell St Thomas (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Caroline Mason
Heol Parc Grenfell, St Thomas, Abertawe, SA1 8EZ.
Ffôn: 01792 655570
Manylion llawn Llyfrgell St Thomas (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Ganolog Abertawe (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Kerry Pillai
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.
Ffôn: 01792 636464
Manylion llawn Llyfrgell Ganolog Abertawe (clicio a chasglu'n unig)

Llyfrgell Townhill (clicio a chasglu'n unig)

Rheolwr: Susan Millward
Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH.
Ffôn: 01792 512370
Manylion llawn Llyfrgell Townhill (clicio a chasglu'n unig)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM