Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Magnifying glass

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, digwyddiadau a chyfleusterau.

Mae gennym 17 o lyfrgelloedd yn ogystal â gwasanaeth cludo i'r cartref i deuluoedd na all gael mynediad i'w llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Llyfrgell Bonymaen

Rheolwr: Chris Skudra
Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.
Ffôn: 01792 469203
Manylion llawn Llyfrgell Bonymaen

Llyfrgell Brynhyfryd

Rheolwr: Sarah Williams
Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, Abertawe, SA5 9LH.
Ffôn: 01792 650953
Manylion llawn Llyfrgell Brynhyfryd

Llyfrgell Clydach

Rheolwr: Maria Nagle
Stryd Fawr, Clydach, Abertawe, SA6 5LN.
Ffôn: 01792 843300
Manylion llawn Llyfrgell Clydach

Llyfrgell Fforestfach

Rheolwr: Jane Walters
Heol Kings Head, Y Gendros, Abertawe, SA5 8DA.
Ffôn: 01792 586978
Manylion llawn Llyfrgell Fforestfach

Llyfrgell Gorseinon

Rheolwr: Tracy Nicholas
15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA.
Ffôn: 01792 516780
Manylion llawn Llyfrgell Gorseinon

Llyfrgell Tregŵyr

Rheolwr: Pat Perkins
Stryd Mansel, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3BU.
Ffôn: 01792 873572
Manylion llawn Llyfrgell Tregŵyr

Llyfrgell Cilâ

Rheolwr: Steven Jeacock
Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.
Ffôn: 01792 516820
Manylion llawn Llyfrgell Cilâ

Llyfrgell Llansamlet

Rheolwr: Trish Nicholls
242 Heol Peniel Green, Llansamlet, Abertawe, SA7 9BD.
Ffôn: 01792 771652
Manylion llawn Llyfrgell Llansamlet

Llyfrgell Treforys

Rheolwr: Ellen Duncan
Heol Treharne, Treforys, Abertawe, SA6 7AA.
Ffôn: 01792 516770
Manylion llawn Llyfrgell Treforys

Llyfrgell Ystumllwynarth

Rheolwr: Judy Knight
Lôn Dunns, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AA.
Ffôn: 01792 368380
Manylion llawn Llyfrgell Ystumllwynarth

Llyfrgell Penlan

Rheolwr: Jodi Jones
Heol Frank, Penlan, Abertawe, SA5 7AH.
Ffôn: 01792 584674
Manylion llawn Llyfrgell Penlan

Llyfrgell Pennard

Rheolwr: Joanna Fee
Heol Pennard, Southgate, Pennard, Abertawe, SA3 2AD.
Ffôn: 01792 233277
Manylion llawn Llyfrgell Pennard

Llyfrgell Pontarddulais

Rheolwr: Phil Hovvels
Rhodfa St Michael, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8TE.
Ffôn: 01792 882822
Manylion llawn Llyfrgell Pontarddulais

Llyfrgell Sgeti

Rheolwr: Anthony Ball
Heol Vivian, Sgeti, Abertawe, SA2 0UN.
Ffôn: 01792 202024
Manylion llawn Llyfrgell Sgeti

Llyfrgell St Thomas

Rheolwr: Caroline Mason
Heol Parc Grenfell, St Thomas, Abertawe, SA1 8EZ.
Ffôn: 01792 655570
Manylion llawn Llyfrgell St Thomas

Llyfrgell Ganolog Abertawe

Rheolwr: Kerry Pillai
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.
Ffôn: 01792 636464
Manylion llawn Llyfrgell Ganolog Abertawe

Llyfrgell Townhill

Rheolwr: Susan Millward
Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH.
Ffôn: 01792 512370
Manylion llawn Llyfrgell Townhill

Wedi'i bweru gan GOSS iCM