Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhyddhad ardrethi busnes

Efallai y bydd rhai mathau o fusnesau'n gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2023/2024

Mae Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch wedi'i ganiatáu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Gostyngiad elusennol i ardrethi busnes

Mae elusennau a sefydliadau nid er elw yn gymwys i dderbyn gostyngiad o hyd at 100% ar eu hardrethi busnes.

Cymorth trethi busnesau bach

Mae busnesau bach a chanddynt werthoedd ardrethol isel yn gymwys i gael gostyngiadau ar eu hardrethi busnes.

Rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer eiddo gwag neu rannol wag

Gall eiddo sy'n wag neu'n rhannol wag fod yn gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.