Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhyddhad ardrethi busnes

Efallai y bydd rhai mathau o fusnesau'n gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.

Rhyddhad Gwelliannau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhyddhad gwelliannau o 1 Ebrill 2024. Bydd ar gael hyd at 31 Mawrth 2029 er bydd busnes yn gymwys ar gyfer 12 mis yn unig o ryddhad gwelliannau o fewn y cyfnod hwnnw.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-25

Mae Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yn dal i fod ar gael i fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Rhyddhad trosiannol ar gyfer ailbrisiad 2023

Os yw eich gwerth ardrethol wedi cynyddu oherwydd ailbrisiad 1 Ebrill 2023, byddwch yn derbyn rhyddhad trosiannol yn awtomatig os yw eich rhwymedigaeth ardrethi annomestig wedi cynyddu mwy na £300.

Gostyngiad elusennol i ardrethi busnes

Mae elusennau a sefydliadau nid er elw yn gymwys i dderbyn gostyngiad o hyd at 100% ar eu hardrethi busnes.

Cymorth trethi busnesau bach

Mae busnesau bach a chanddynt werthoedd ardrethol isel yn gymwys i gael gostyngiadau ar eu hardrethi busnes.

Rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer eiddo gwag neu rannol wag

Gall eiddo sy'n wag neu'n rhannol wag fod yn gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.

Rhyddhad Rhwydweithiau Gwresogi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhyddhad rhwydweithiau gwresogi o 1 Ebrill 2024 a bydd ar gael hyd at a chan gynnwys 31 Mawrth 2035. Bwriedir iddo helpu i gefnogi'r twf ym maes carbon isel y sector hwn a ragwelir dros y degawd nesaf.