Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

Gall ceisio dod allan o ddyled a datrys pryderon ariannol ymddangos yn rhy anodd i chi eu hwynebu ar eich pen eich hun. Byddem bob tro'n argymell siarad â rhywun i gael cyngor ar sut i reoli'ch arian.

Cyngor ar ddyled am ddim

Mae llawer o sefydliadau sy'n cynnig cyngor am ddim i'ch helpu gyda dyled, pryderon ariannol, cynilion a chyllidebau. 

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Cymorth gyda chostau tanwydd ac ynni

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd ac ynni.

Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref

Help gyda budd-daliadau

Nid yw llawer o fudd-daliadau a grantiau'n cael eu hawlio, yn enwedig gan bobl â swyddi. Derbyn cymorth a chyngor. Os ydych wedi'ch gwrthod, gwiriwch fod hyn yn iawn. Gellir cywiro camgymeriadau.

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer budd-daliadau Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Mae cymorth a chyngor am ddim ar gael ar reoli'ch arian a'ch dyledion.

Undeb Credyd Celtic

Cwmni cydweithredol yw Undeb Credyd, sy'n darparu gwasanaethau ariannol syml a fforddiadwy i'w aelodau. Y bobl sy'n defnyddio'i wasanaethau sy'n berchen arno, nid rhanddeiliaid neu fuddsoddwyr allanol.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae pandemig Coronafeirws wedi arwain at lawer o bobl ledled Cymru yn gorfod delio â sefyllfa ariannol ansicr.

Opsiynau ar gyfer ymdrin â'ch dyledion

Os oes gennych ddyled ac rydych yn ansicr ynghylch yr hyn y gallwch ei wneud i helpu i'w thalu, yna bydd y camau hyn yn eich helpu p'un a yw'ch dyled yn fach neu'n fawr.

Ydych chi'n pryderu am ddyled?

Os ydych yn teimlo dan straen, yn bryderus neu mewn argyfwng, gallwch gysylltu â'r sefydliadau isod i gael cymorth.
Close Dewis iaith