Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am atgyweiriad i'ch tŷ cyngor

Y ffordd hawsaf o wneud cais am welliannau i'ch cartref yw i chi ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Pan fyddwch yn adrodd am atgyweiriad brys, byddwn yn gofyn y canlynol:
• ydych chi neu unrhyw un yn y cartref wedi'i ddiagnosio â COVID-19/coronafeirws
• ydych chi neu unrhyw un yn y cartref yn hunanynysu
• oes unrhyw un yn ein cartref sydd â risg uwch neu y cynghorwyd iddo warchod - h.y. dros 70 oed, yn dioddef o diabetes etc.

Os ydych chi'n ateb 'ydw' neu 'oes' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, byddwn yn gweithio gyda chi i asesu'ch angen i weithiwr ymweld â chi cyn penderfynu ar beth i'w wneud nesaf.

Bydd ein gweithiwr hefyd yn eich ffonio ar ddiwrnod eich apwyntiad ac yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau, rhag ofn bod unrhyw beth wedi newid ers i chi gysylltu â ni. Mae'n bwysig bod y gweithiwr yn cadw'n ddiogel ac yn cadw pellter diogel, sef o leiaf 2 fetr neu 7 troedfedd. Gwneir hyn i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel wrth i'r gwaith atgyweirio gael ei wneud.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y bo modd i'n galluogi i brosesu'ch cais yn effeithiol.

Gallwch gael mwy o fanylion am sut i roi gwybod am argyfwng ar ein tudalen atgyweiriadau mewn argyfwng.

Ar ôl i ni wneud gwaith atgyweirio i'ch cartref byddwn yn anfon arolwg byr atoch trwy neges destun neu e-bost (yn dibynnu ar y dull cyswllt sydd orau gennych) fel y gallwch roi gwybod i ni beth yw'ch barn am y gwasanaeth. Bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau yn y dyfodol.

Close Dewis iaith