Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am atgyweiriad i'ch tŷ cyngor

Y ffordd hawsaf o wneud cais am welliannau i'ch cartref yw i chi ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y bo modd i'n galluogi i brosesu'ch cais yn effeithiol.

Gallwch gael mwy o fanylion am sut i roi gwybod am argyfwng ar ein tudalen atgyweiriadau mewn argyfwng.

Ar ôl i ni wneud gwaith atgyweirio i'ch cartref byddwn yn anfon arolwg byr atoch trwy neges destun neu e-bost (yn dibynnu ar y dull cyswllt sydd orau gennych) fel y gallwch roi gwybod i ni beth yw'ch barn am y gwasanaeth. Bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau yn y dyfodol.

Close Dewis iaith