Toglo gwelededd dewislen symudol

Help ar gyfer tenantiaid sy'n dioddef o gam-drin domestig

Sut gallwn helpu tenantiaid sy'n ddioddefwyr cam-drin domestig.

I gael cymorth a chyngor ar gam-drin domestig gallwch gysylltu â swyddfa dai eich ardal leol neu gallwch gael rhagor o wybodaeth ar-lein: Trais yn y cartref

Trais yn y cartref

Cam-drin yn y cartref yw pan fo unigolyn yn dioddef cam-drin corfforol, seicolegol, emosiynol, rhywiol neu ariannol gan bartner presennol, partner blaenorol neu aelod o'r teulu sy'n oedolyn.
Close Dewis iaith