Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddiogelwch i denantiaid

Mae pob un o'n tenantiaid yn haeddu teimlo'n ddiogel a chael ei drin yn deg bob amser.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae nifer o ffyrdd y gallwn ni helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau tai'r cyngor.

Cyngor ar ddiogelwch tân i denantiaid y cyngor

Cyngor ar sut gallwch leihau'r siawns o dân a'r hyn y dylech ei wneud os bydd tân.

Help ar gyfer tenantiaid sy'n dioddef o gam-drin domestig

Sut gallwn helpu tenantiaid sy'n ddioddefwyr cam-drin domestig.

Twyll tenantiaeth tai'r cyngor

Rydym yn ystyried bod twyll tenantiaeth yn fater difrifol iawn ac mae gennym nifer o wiriadau mewnol ar waith i atal a datgelu twyll o'r fath.

Trosedd casineb

Rhoi gwybod am droseddau casineb a sut i gael cefnogaeth os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn ddioddefwr troseddau casineb.

Blociau tŵr Abertawe

Ffeithiau allweddol am flociau tŵr rydym yn berchen arnynt.
Close Dewis iaith