Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybr Arfordir Cymru - rhan Bae Abertawe a Gŵyr

Pellter: 38 milltir/61km

Mae rhan Bae Abertawe a Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru'n estyn o Borth Tawe a Glannau SA1 yn y dwyrain o gwmpas penrhyn prydferth Gŵyr i Gasllwchwr yn y gorllewin. Mae'r map yn y daflen hon yn dangos yr holl hawliau tramwy ym Mhenrhyn Gŵyr. (Cywir ar adeg argraffu, Mawrth 2014).

Cychwyn a gorffen

Wrth deithio i'r gorllewin, daw'r llwybr i mewn i'r sir gerllaw Ffordd Fabian ac yn gadael dros bont Casllwchwr.

Cyrraedd yno

Mae lleoedd parcio a safleoedd bysus yn agos i sawl ardal ar y llwybr.

Cyfleusterau

Mae lluniaeth a thoiledau ar gael mewn sawl lle ar hyd y daith ger.

Llwybr Arfordir Cymru - rhan Bae Abertawe a Gŵyr (PDF) [3MB]