Chwilio'r wefan
English

Gallwch fwynhau mynd am dro o hyd yn y cyfnod anodd hwn - mae mynd am dro'n dda i'ch iechyd corfforol a meddyliol. Gallwch wneud ymarfer corff unwaith y dydd, ond dylai fod o gyfeiriad eich cartref. Ni ddylech yrru i leoliad i ffwrdd o'ch cartref i wneud ymarfer corff, mynd â'ch ci am dro, etc. Mae hyn yn golygu eich bod yn teithio'n ddiangen ac nid oes hawl gennych wneud hynny dan y cyfyngiadau teithio presennol.

 

Peidiwch â chwrdd â phobl neu gerdded gyda'ch gilydd mewn grwpiau oni bai eich bod yn byw gyda'r bobl hynny. Cadwch bellter diogel o bobl eraill - o leiaf dau fetr i ffwrdd. Os yw'r traeth neu'r llwybr cerdded mor brysur fel na allwch gadw'r pellter hwnnw, ewch adref.

 

Mwy o wybodaeth: Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a Gŵyr. Mae popeth o lwybrau prom gwastad a pharciau i gerdded yn hamddenol, i lwybrau mwy heriol dros draethau a gweundir.

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys 268 o filltiroedd (431km) ar Benrhyn Gŵyr yn unig ac mae llawer mwy yng ngweddill ardal Bae Abertawe. Mae nifer o deithiau cerdded sy'n addas i bobl o bob gallu a lefel ffitrwydd - un i'w hystyried yw Ffordd Gŵyr, taith gerdded 35 milltir drawiadol.

Gyda holl fanteision cerdded, nid oes esgus am beidio â mynd allan a mwynhau'r awyr agored a'r golygfeydd o'n cwmpas. Gallwch gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch am gadw'n iach drwy gerdded gyda thaith gerdded dan arweiniad, llwybrau cerdded hirsefydlog y gallwch roi cynnig arnynt, neu drwy ymuno ag un o'r grwpiau cerdded pwrpasol yn ardal Bae Abertawe.

John Ashley, cydlynydd teithiau cerdded

John.Ashley@abertawe.gov.uk

Teithiau cerdded hawdd

Mae'r teithiau cerdded ysgafn gradd 1 hyn yn berffaith ar gyfer dechreuwyr neu'r rheiny sydd am hamddena wrth gerdded yn y prynhawn.

Teithiau cerdded cymedrol

Teithiau cerdded gradd 2, ar gyfer cerddwyr mwy profiadol

Teithiau cerdded heriol

Teithiau cerdded gradd 3 ar gyfer cerddwyr profiadol, her fawr

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.

Grwpiau Cerdded

Dolenni defnyddiol i grwpiau cerdded ac awyr agored

Cadw'n iach trwy gerdded

Gall fod yn anodd pan sylweddolwch fod angen i chi ddechrau ymarfer corff yn fwy, p'un a ydych wedi cael braw iechyd, yn dod dros salwch neu wedi sylweddoli nad ydych mor heini ag roeddech yn arfer bod.

Cerdded yn agos i dda byw

Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

Teithiau cerdded trefol

Mae pawb yn gwybod am fanteision cerdded yng nghefn gwlad neu ar hyd yr arfordir, ond os na allwch fynd i'r rhannau hyn, gallai'r teithiau cerdded trefol byr hyn fod yr ateb delfrydol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM