Chwilio'r wefan
English

Chwilio cofnodion mynwentydd ac amlosgfeydd dinesig

Rydym yn gallu derbyn ceisiadau er mwyn chwilio'n cofnodion mynwentydd ac amlosgfeydd dinesig i gael manylion claddedigaethau a gafwyd.

Caiff ein cofnodion claddedigaethau ac amlosgiadau eu defnyddio'n barhaus gan staff gweinyddol i drefnu angladdau'n ddyddiol ac i ymdrin â materion gweithredol amrywiol, sef ein prif flaenoriaeth; fodd bynnag, lle bynnag y bo modd, gellir ymdrin â cheisiadau am chwiliadau claddu/amlosgi, ond rhaid i'r wybodaeth fod mor gywir â phosib oherwydd gall chwiliadau gymryd llawer o amser ac ni allwn warantu pryd bydd yr wybodaeth ar gael.

Sut i chwilio'n cofnodion

Request online welsh button
Gwneud cais i chwilio
Os hoffech wybodaeth am gladdedigaeth neu amlosgiad penodol, cwblhewch y ffurflen Cais i chwilio am fedd/amlosgiad unigol. Ni allwn dderbyn degawd fel dyddiad marwolaeth; rhaid i chi ddarparu blwyddyn marwolaeth benodol a byddwn yn cynnal chwiliad o'r flwyddyn cyn ac ar ôl y dyddiad hwnnw. Os nad ydych yn gwybod union ddyddiad y farwolaeth, bydd angen i chi wirio gyda'r Swyddfa Gofrestru GyffredinolYn agor mewn ffenest newydd cyn cyflwyno cais i ni.

Ffïoedd

Chwilio am fedd/amlosgiad unigol (gwasanaeth safonol) = £6 y chwiliad

Cynhelir chwiliad cyn gynted â phosib a bydd yr holl wybodaeth y deuir o hyd iddi'n cael ei darparu drwy e-bost.

 

Gellir lawrlwytho mapiau maint A4 o fynwentydd hefyd o'r wefan hon ac maent hefyd ar gael ar ffurf copi caled yn y swyddfa weinyddol, ynghyd â manylion cyswllt staff y mynwentydd/amlosgfeydd, fel y gellir trefnu apwyntiadau addas ar gyfer dod o hyd i feddau/gerddi ar y safle.

Yn anffodus, nid yw aelodau'r cyhoedd yn gallu cynnal eu chwiliad eu hunain yn ein swyddfa claddedigaethau ac amlosgfeydd. Mae aelodau o'r cyhoedd yn gallu defnyddio Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn y Ganolfan Ddinesig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM