Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau bws a chludiant cymunedol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau bws a chludiant cymunedol.

A yw'r cyngor yn rhoi cymhorthdal i gludiant cyhoeddus?

Mae 34 o gontractau ar waith i gefnogi gwasanaethau bws lleol mewn ardaloedd lle mae'r cludiant cyhoeddus a ddarperir gan gwmnïau bws preifat yn cael ei ystyried yn annigonol.

Cludiant cyhoeddus cymorthdaledig
 2022/232021/22*2020/21*2019/20*2018/19
Taliadau i weithredwyr£1,696,764£1,449,852£1,506,862£1,565,500£1,445,913
Nifer y teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau cymorthdaledig830,024Tua 900,000(a)1,034,8051,003,983
Deiliaid cerdyn teithio consesiynolI'w gadarnhauI'w gadarnhau52,45752,18764,475
Nifer y teithiau a gymerwyd gan ddeiliaid cerdyn teithio consesiynol2,797,3912,562,6541,178,572 (b)4,672,1014,857,600
Nifer y gorsafoedd bysus1,9571,9571,9571,9571,961

(a) Anhysbys oherwydd cyfnodau estynedig o ddiffyg gweithredu/gweithredu cyfyngedig oherwydd cyfyngiadau COVID-19
(b) Gostyngiad oherwydd cyfnodau clo COVID-19 a'r lefelau is o wasanaethau bysus a weithredwyd

* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20, 20/21 a 21/22: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).

 

Rydym hefyd yn cefnogi 4 cynllun cludiant cymunedol, 5 llwybr bws mini cymunedol a'r cynllun Olwynion i'r Gwaith.

Y gost yw £1.3 miliwm ac mae £0.5 miliwn ohoni yn dod o gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Close Dewis iaith