Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth costau byw - costau ynni a biliau cartref

Cefnogaeth a chyngor ar dalu eich biliau ynni a biliau eraill y cartref.

Taflen ffeithiau cymorth biliau ynni (GOV.UK)

Dod o hyd i grantiau ynni a ffyrdd o arbed ynni yn eich cartref (GOV.UK)

Roedd newid eich cyflenwr ynni yn arfer bod yn ffordd o leihau'ch biliau, fodd bynnag mae hwn yn gyfnod ansicr ac mae llawer o gyflenwyr wedi mynd i'r wal.

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor ar y canlynol:

Gostyngiadau ac eithriadau Treth y Cyngor

Darganfod a ydych yn gymwys i dalu llai o Dreth y Cyngor.

Problemau talu eich bil Treth y Cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich bil, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022/23

Mae Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022/2023 bellach wedi cau.

Cymorth Tanwydd Gaeaf Brys ar gyfer costau tanwydd sydd oddi ar y grid

Gall y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) gynnig cymorth unwaith eto'r gaeaf hwn ar gyfer costau tanwydd oddi ar y grid.

Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref.

Gwneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni

Cyngor a chyllid i helpu i arbed ynni ac arian yn eich cartref.

Wifi, cyfrifiaduron ac argraffu

Mae pob un o'n llyfrgelloedd yn cynnig mynediad at wifi, cyfrifiaduron a gwasanaethau argraffu i aelodau llyfrgell.
Close Dewis iaith