Chwilio'r wefan
English

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casgliad gwastraff gardd

Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

Gwastraff Gardd

Gellir prynu bagiau gwastraff gardd o am £2 yr un o llyfrgelloedd a swyddfeydd dai.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich bagiau ar gyfer ailgylchu:

 • Yr unig fagiau y dylech eu defnyddio yw'r rhai rydym yn eu darparu.
 • Rhowch eich bagiau allan i'w casglu ar ol 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a chyn 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Peidiwch a rhoi mwy na 10 bag gardd allan ar gyfer pob casgliad
 • Sicrhewch nad yw'ch bag yn rhy drwm (dan 15kg)
 • Ceisiwch atal eich bagiau rhag mynd ar grwydr trwy ysgrifennu rhif eich tŷ arnynt
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch bagiau

Ar ôl eu casglu, bydd y deunyddiau hyn yn cael eu rhwygo a'u compostio. Mae'r deunydd gwella pridd hwn ar gael i'w gasglu yn rhad ac am ddim o Canolfan Ailgylchu Tir John, Heol Danygraig yn St Thomas trwy gydol y flwyddyn.

Beth i'w roi yn y bagiau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • Toriadau lawnt
 • Toriadau llwyni
 • Dail a phlanhigion
 • Ffyn a brigau
 • Blodau a chwyn
 • Gwelyau anifeiliaid sglodion pren a gwair (anifeiliaid sy'n bwyta planhigion yn unig)
 • Coed Nadolig go iawn (wedi'u torri i fyny)

Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • Gwastraff ci a chath
 • Gwastraff bwyd
 • Planhigion ymledol, e.e. canclwm Siapan
 • Canghennau mawr neu foncyffion
 • Bagiau plastig
 • Pridd neu compost
 • Cerrig neu rwbel
 • Pren ee ffensys, siediau a pystiau

Wedi'i bweru gan GOSS iCM