Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliad gwastraff gardd

Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu. Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Garden waste recycling bag.Gellir prynu bagiau gwastraff gardd o am £2 yr un o llyfrgelloedd a swyddfeydd dai.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich bagiau ar gyfer ailgylchu:

 • yr unig fagiau y dylech eu defnyddio yw'r rhai rydym yn eu darparu.
 • rhowch eich bagiau allan i'w casglu ar ol 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a chyn 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • peidiwch a rhoi mwy na 10 bag gardd allan ar gyfer pob casgliad
 • sicrhewch nad yw'ch bag yn rhy drwm (dan 15kg)
 • ceisiwch atal eich bagiau rhag mynd ar grwydr trwy ysgrifennu rhif eich tŷ arnynt
 • defnyddiwch ein teclyn chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch bagiau

Beth i'w roi yn y bagiau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • toriadau lawnt
 • toriadau llwyni
 • dail a phlanhigion
 • ffyn a brigau
 • blodau a chwyn
 • gwelyau anifeiliaid sglodion pren a gwair (anifeiliaid sy'n bwyta planhigion yn unig)
 • coed Nadolig go iawn (wedi'u torri i fyny)

Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • gwastraff ci a chath
 • gwastraff bwyd
 • planhigion ymledol, e.e. canclwm Siapan
 • canghennau mawr neu foncyffion
 • bagiau plastig
 • pridd neu compost
 • cerrig neu rwbel
 • pren ee ffensys, siediau a pystiau