Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliad gwastraff gardd

Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

Garden waste recycling bag.
Gellir prynu bagiau gwastraff gardd o am £2 yr un o llyfrgelloedd a swyddfeydd dai. Sylwch fod rhai lleoliadau yn derbyn taliad arian parod yn unig.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich bagiau ar gyfer ailgylchu:

 • yr unig fagiau y dylech eu defnyddio yw'r rhai rydym yn eu darparu.
 • rhowch eich bagiau allan i'w casglu ar ol 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a chyn 6.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • peidiwch a rhoi mwy na 10 bag gardd allan ar gyfer pob casgliad
 • sicrhewch nad yw'ch bag yn rhy drwm (dan 15kg)
 • ceisiwch atal eich bagiau rhag mynd ar grwydr trwy ysgrifennu rhif eich tŷ arnynt
 • defnyddiwch ein teclyn chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch bagiau

Beth i'w roi yn y bagiau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • toriadau lawnt
 • toriadau llwyni
 • dail a phlanhigion
 • ffyn a brigau
 • blodau a chwyn
 • gwelyau anifeiliaid sglodion pren a gwair (anifeiliaid sy'n bwyta planhigion yn unig)
 • coed Nadolig go iawn (wedi'u torri i fyny)

Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag gwastraff gardd:

 • gwastraff ci a chath
 • gwastraff bwyd
 • planhigion ymledol, e.e. canclwm Siapan
 • canghennau mawr neu foncyffion
 • bagiau plastig
 • pridd neu compost
 • cerrig neu rwbel
 • pren ee ffensys, siediau a pystiau

Close Dewis iaith