Chwilio'r wefan
English
Star

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Mae pobl Abertawe wedi gweithredu yn ystod yr argyfwng hwn i helpu'r bobl fwyaf bregus mewn cymunedau i'w cadw'n ddiogel a sicrhau eu bod yn cael cymorth, ond mae arnom ni angen rhagor o bobl i wirfoddoli yn ystod y sefyllfa anodd hwn.

 

Gwirfoddoli'n ffurfiol trwy law SCVS

Facebook @SwanseaCVS

Twitter @SwanseaCVS

LinkedIn @SwanseaCouncilforVoluntaryService

 

Gwirfoddoli anffurfiol yn y gymuned

Local Area Co-ordinators (LAC) are supporting local communities by taking the details of those in need of support and putting them in touch with volunteers who can help with every day tasks such as shopping for those that need it.

If you would like to volunteer to help a neighbour in this way, contact details for your nearest LACs can be found at www.swansea.gov.uk/localareacoordination


Byddwn yn gweithredu'r holl ragofalon sy'n ofynnol i osgoi amgylchiadau ble gall y feirws gael ei drosglwyddo ac rydym ni'n gweithredu mesurau cadw pellter cymdeithasol, i ddiogelu iechyd gwirfoddolwyr a'r preswylwyr bregus sy'n cael eu cynorthwyo.

Bydd gweithgarwch gwirfoddoli yn cydymffurfio'n gaeth a'r cyfarwyddiadau diweddaraf ynghylch iechyd y cyhoedd a gaiff eu cyhoeddi gan y Llywodraeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM