Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwyliau'r banc

Eich arweiniad i'r holl weithgareddau a holl wybodaeth bwysig y cyngor y mae ei hangen arnoch yn ystod gŵyl y banc.

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ar wyliau banc eleni (tan y Nadolig). Gwneir yr holl gasgliadau ar y dyddiau arferol.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Gwnewch e ar-lein

Yma ceir gwasanaethau a ffurflenni ar-lein y gellir eu cwblhau ar-lein.

Hwyl gwyliau'r haf

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r haf yn Abertawe.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Lleoedd Llesol Abertawe

Lleoedd yn Abertawe sy'n cynnig croeso cynnes i breswylwyr.

Banciau bwyd a chefnogaeth

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.